po4apod-display-po(1) wyświetla przetłumaczoną stronę podręcznika zgodnie z plikiem PO

STRESZCZENIE

po4apod-display-po -p  PLIK_PO -m  PLIK_POD [-o  OPCJA_PO4A]

OPIS

po4apod-display-po

umożliwia tłumaczom sprawdzenie, jak będzie wyświetlona obecnie tłumaczona strona podręcznika, wygenerowana z pliku PO. Ogólnie, plik POD jest dostępny tylko w pakiecie źródłowym lub zaszyty w skrypcie Perla.

OPCJE

-p PLIK_PO

Plik PO zawierający tłumaczenia.

-m PLIK_POD

Oryginalny plik POD, na podstawie którego po4a generuje plik PO.

-o OPCJA_PO4A

Opcje przekazywane do po4a-translate(1).

AUTOR

Florentin Duneau