plasmaengineexplorer(1) Umożliwia bezpośredni dostęp do silników danych Plazmy

STRESZCZENIE

plasmaengineexplorer [--height piksele] [--width piksele] [-x piksele] [-y piksele] [--engine name] [--source name] [--interval ms]
plasmaengineexplorer [Standardowe opcje KDE] [Standardowe opcje Qt]

OPIS

plasmaengineexplorer

jest graficznym narzędziem pozwalającym programistom testowanie silników danych plazmy bez konieczności tworzenia apletów plazmy.

Jeżeli nie podano żadnej opcji, to program się uruchomi bez żadnego silnika danych. Wymagany silnik danym może być wybrany za pomocą listy rozwijanej.

Wyświetlane zostaną tylko zainstalowane silniki danych. Aby wyświetlić nowo zainstalowane silniki danych, niezbędne może być uruchomienie programu kbuildsycoca4.

PARAMETRY

--height piksele

Określa wysokość okna w pikselach.

--width piksele

Określa szerokość okna w pikselach.

-x piksele

Określa współrzędną x (poziomą) położenia górnego lewego rogu okna w pikselach.

-y piksele

Określa współrzędną y (pionową) położenia górnego lewego rogu okna w pikselach.

--engine nazwa

Uruchamia program plasmaengineexplorer z wybranym określonym silnikiem danych. Parametr nazwa jest wewnętrzną nazwą silnika danych, określoną wpisem X-KDE-PluginInfo-Name w pliku .desktop.

--source nazwa

Parametr może być stosowany tylko jednocześnie z --engine. Wskazuje określone źródło danych dla silnika danych, przy uruchamianiu plasmaengineexplorer.

--interval czas

Określa domyślny odstęp pomiędzy odświeżaniem wybranych źródeł na czasmilisekund. Jeżeli nie podano parametru, źródło będzie odświeżane tylko na żądanie (dla niektórych źródeł, oznacza do odświeżanie po pojawieniu się nowych danych).

Jeżeli podano parametr --source, to określany tu jest odstęp pomiędzy odświeżeniem danych dla tego źródła.

PRZYKŁADY

Ładuje silnik danych : time, pokazujący lokalny czas i aktualizujący się co sekundę.

plasmaengineexplorer --engine time --source Local --interval 1000

AUTORZY

Autorem plasmaengineexplorer jest Aaron Seigo [email protected].