pathconf(3) pobranie konfiguracji dla plików

Other Alias

fpathconf

SKŁADNIA

#include <unistd.h>


long fpathconf(int filedes, int name);
long pathconf(char *path, int name);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Funkcja fpathconf() pobiera wartość opcji konfiguracyjnej name dla otwartego deskryptora pliku filedes.

Funkcja pathconf() pobiera wartość opcji konfiguracyjnej name dla pliku o nazwie path.

Odpowiednie makra, zdefiniowane w <unistd.h>, są wartościami minimalnymi. Jeśli aplikacja chce korzystać z wartości, które mogą się zmieniać, to może wywołać fpathconf() lub pathconf(), które zwracają bardziej liberalne wyniki.

Ustawianie jednej z poniższych stałych jako wartości name, zwraca następujące opcje konfiguracji:

_PC_LINK_MAX
zwraca maksymalną liczbę dowiązań do pliku. Jeśli filedes lub path odnoszą się do katalogu, to wartość dotyczy całego katalogu. Odpowiadające temu makro to _POSIX_LINK_MAX.
_PC_MAX_CANON
zwraca maksymalną długość sformatowanej linii wejściowej, przy czym filedes lub path musi odnosić się do terminala. Odpowiadające temu makro to _POSIX_MAX_CANON.
_PC_MAX_INPUT
zwraca maksymalną długość linii wejściowej, przy czym filedes lub path musi odnosić się do terminala. Odpowiadające temu makro to _POSIX_MAX_INPUT.
_PC_NAME_MAX
zwraca maksymalną długość nazwy pliku w katalogu path lub filedes, jaką proces może utworzyć. Odpowiadające temu makro to _POSIX_NAME_MAX.
_PC_PATH_MAX
zwraca maksymalną długość względnej ścieżki, gdy path lub filedes jest katalogiem bieżącym. Odpowiadające temu makro to _POSIX_PATH_MAX.
_PC_PIPE_BUF
zwraca rozmiar bufora łącza komunikacyjnego (pipe), przy czym filedes musi odnosić się do FIFO lub łącza, a path musi odnosić się do FIFO. Odpowiadające temu makro to _POSIX_PIPE_BUF.
_PC_CHOWN_RESTRICTED
zwraca wartość niezerową jeśli wywołanie chown(2) nie może być zastosowane do tego pliku. Jeśli filedes lub path odnoszą się do katalogu, to dotyczy to wszystkich plików w tym katalogu. Odpowiadające temu makro to _POSIX_CHOWN_RESTRICTED.
_PC_NO_TRUNC
zwraca wartość niezerową jeśli dostęp do plików o nazwach dłuższych od _POSIX_NAME_MAX powoduje błąd. Odpowiadające temu makro to _POSIX_NO_TRUNC.
_PC_VDISABLE
zwraca wartość niezerową jeśli przetwarzanie znaków specjalnych może być wyłączone, przy czym filedes lub path muszą odnosić się do terminala.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Jeśli istnieje ograniczenie, to jest ono zwracane. Jeśli system dla danego zasobu nie ma ograniczenia, zwracane jest -1 a errno pozostaje niezmienione. Jeśli wystąpi błąd, zwracane jest -1 a ustawienie errno określa charakter błędu.

ZGODNE Z

POSIX.1

UWAGI

W danym katalogu mogą istnieć pliki o nazwach dłuższych niż wartość zwrócona dla name równego _PC_NAME_MAX.

Niektóre ze zwracanych wartości mogą być olbrzymie, nie nadają się one do alokowania pamięci.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 3 fpathconf

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.