outb(2) insl,

SKŁADNIA

#include <sys/io.h>
unsigned char inb(unsigned short int port);
unsigned char inb_p(unsigned short int port);
unsigned short int inw(unsigned short int port);
unsigned short int inw_p(unsigned short int port);
unsigned int inl(unsigned short int port);
unsigned int inl_p(unsigned short int port);
void outb(unsigned char value, unsigned short int port);
void outb_p(unsigned char value, unsigned short int port);
void outw(unsigned short int value, unsigned short int port);
void outw_p(unsigned short int value, unsigned short int port);
void outl(unsigned int value, unsigned short int port);
void outl_p(unsigned int value, unsigned short int port);
void insb(unsigned short int port, void *addr,
unsigned long int count);
void insw(unsigned short int port, void *addr,
unsigned long int count);
void insl(unsigned short int port, void *addr,
unsigned long int count);
void outsb(unsigned short int port, const void *addr,
unsigned long int count);
void outsw(unsigned short int port, const void *addr,
unsigned long int count);
void outsl(unsigned short int port, const void *addr,
unsigned long int count);

OPIS

Ta rodzina funkcji jest używana do wykonywania niskopoziomowych odczytów z portu i zapisów do portu. Funkcje "out*" zapisują do portu, funkcje "in*" odczytują z portu; funkcje z sufiksem "b" operują na bajtach, a z sufiksem "w" --- na słowach; funkcje z sufiksem "p" czekają na zakończenie operacji wejścia/wyjścia.

Są przeznaczone głównie do użytku wewnątrz jądra, lecz mogą być też używane w warstwie użytkownika.

Trzeba je kompilować z -O lub -O2 lub z czymś podobnym. Funkcje te są zdefiniowane jako makra inline i nie będą podstawione bez włączonej optymalizacji, powodując niezdefiniowane referencje podczas konsolidacji.

Aby przekazać jądru, że warstwa użytkownika chce uzyskać dostęp do żądanych portów, należy użyć ioperm(2) lub iopl(2). Błąd podczas wykonywanie tej operacji spowoduje błąd ochrony pamięci.

ZGODNE Z

outb() i przyjaciele są zależne od sprzętu, na którym działają. Pierwszym przekazywanym argumentem jest value, a drugim --- port, czyli kolejność argumentów jest odwrotna w stosunku do większości implementacji DOS-owych.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <[email protected]>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <[email protected]> i Robert Luberda <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.