od(1) zrzuca pliki w formacie ósemkowym i innych

SKŁADNIA

od [OPCJA]... [PLIK]...
od [-abcdfilosx]... [PLIK] [[+]PRZESUNIĘCIE[.][b]]
od --traditional [OPCJA]... [PLIK] [[+]PRZESUNIĘCIE[.][b] [+][ETYKIETA][.][b]]

OPIS

Wypisuje jednoznaczną reprezentację PLIKU (domyślnie używa bajtów w systemie ósemkowym) na standardowe wyjście. Jeśli podano więcej niż jeden argument PLIK, są one łączone w zadanej kolejności tworząc wejście programu. Jeśli nie podano PLIKU lub jako PLIK podano -, czytane jest standardowe wejście.

Jeśli pierwsze i drugie wywołanie formatu pasuje do użytej składni, to przyjmowane jest, że został użyty drugi format, jeśli ostatni operator zaczyna się od + lub (jeśli występują dwa) od cyfry. PRZESUNIĘCIE jest równoważne -j PRZESUNIĘCIE. ETYKIETA jest pseudoadresem pierwszego wypisanego bajtu, zwiększającym się w trakcie pracy programu. Dla PRZESUNIĘCIA i ETYKIETY przedrostki 0x lub 0X oznaczają zapis szesnastkowy, przyrostkiem może być . oznaczająca zapis ósemkowy lub b - wielokrotność 512.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

-A, --address-radix=PODSTAWA
formaty wyjściowe do przesunięć w plikach; PODSTAWA to jedna z liter [doxn] - dziesiętna, o'semkowa, hex (szesnastkowa) lub none (brak)
--endian={big|little}
zamiera wejściowe bajty zgodnie z wybraną kolejnością
-j, --skip-bytes=BAJTY
pomija początkową liczbę BAJTÓW z wejścia
-N, --read-bytes=BAJTY
ogranicza zrzut do liczby BAJTÓW wejściowych
-S BAJTY, --strings[=BAJTY]
wypisuje co najmniej podaną liczbę BAJTÓW znaków graficznych; gdy nie poda się BAJTÓW przyjmowana jest wartość 3
-t, --format=TYP
wybiera format lub formaty danych wyjściowych
-v, --output-duplicates
nie używa * w celu oznaczenia powtórzonych wierszy
-w[BAJTY], --width[=BAJTY]
wyświetla liczbę BAJTÓW w każdym wierszu wyjściowym; gdy nie poda się żadnej wartości, przyjmowana jest wartość domyślna 32.
--traditional
akceptuje argumenty w trzeciej postaci podanej w sekcji SKŁADNIA
--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Tradycyjne specyfikacje formatu mogą być mieszane, sumują się:

-a
jak -t a: wybiera znaki nazwane, po zignorowaniu najstarszego bitu
-b
jak -t o1: wybiera bajty ósemkowe
-c
jak -t c: wybiera drukowalne znaki bądź sekwencje specjalne z odwrotnym ukośnikiem
-d
jak -t u2: wybiera 2-bajtowe liczby dziesiętne bez znaku (unsigned)
-f
jak -t fF: wybiera liczby zmiennoprzecinkowe (typu float)
-i
jak -t dI: wybiera dziesiętne liczby całkowite (typu integer)
-l
jak -t dL: wybiera liczby dziesiętne (typu long)
-o
jak -t o2: wybiera 2-bajtowe znaki ósemkowe
-s
jak -t d2: wybiera 2-bajtowe znaki dziesiętne
-x
jak -t x2: wybiera 2-bajtowe znaki szesnastkowe

Aby określić TYP należy podać jedno lub więcej z następujących określeń:

a
znaki nazwane, po zignorowaniu najstarszego typu
c
znaki drukowalne lub sekwencje specjalne z odwrotnym ukośnikiem
d[ROZMIAR]
liczba dziesiętna ze znakiem, o ROZMIARZE bajtów na liczbę
f[ROZMIAR]
liczba zmiennoprzecinkowa, o ROZMIARZE bajtów na liczbę
o[ROZMIAR]
liczba ósemkowa, o ROZMIARZE bajtów na liczbę
u[ROZMIAR]
liczba dziesiętna bez znaku, o ROZMIARZE bajtów na liczbę
x[ROZMIAR]
liczba szesnastkowa, o ROZMIARZE bajtów na liczbę

ROZMIAR jest liczbą. Dla typów [doux], ROZMIAR może wynosić również: C: sizeof(char), S: sizeof(short), I: sizeof(int) lub L: sizeof(long). Jeśli TYP ma wartość f, to ROZMIAR może wynosić także F: sizeof(float), D: sizeof(double) lub L: sizeof(long double)

Dodanie przyrostka z do dowolnego typu wyświetla znaki drukowalne na końcu każdego wiersza wyjściowego

BAJTY to zapis szesnastkowy z przedrostkiem 0x lub 0X, który może mieć jeden z następujących przyrostków:

b
512
KB
1000
K
1024
MB
1000*1000
M
1024*1024

itd. dla G, T, P, E, Z, Y.

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/> Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu od proszę wysyłać na adres <http://translationproject.org/team/pl.html>

PRZYKŁADY

od -A x -t x1z -v
wypisuje w szesnastkowym formacie wyjściowym
od -A o -t oS -w16
domyślny format wyjściowy używany przez od

AUTOR

Napisane przez Jima Meyeringa.

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2014 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Gwidon S. Naskrent (PTM) <[email protected]>, Wojtek Kotwica (PTM) <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 8.23 oryginału.