nroff(1) emulacja komend nroff przy użyciu groffa

SKŁADNIA

[-CchipStUvwW] [-dcs] [-Mdir] [-mname] [-nnum] [-olist] [-rcn] [-Tname] [plik~...] --help -v | --version

OPIS

Skrypt nroff emuluje polecenie nroff przy użyciu groffa. Tylko urządzenia ascii, latin1, utf8 i cp1047 są akceptowane przez nroffa do wybrania kodowania wyjścia emitowanego przez grotty, czyli urządzenie TTY groffa. Jeżeli nie podano (poprawnego) urządzenia ani w zmiennej środowiskowej GROFF_TYPESETTER, ani za pomocą opcji linii poleceń -T (która nadpisuje zmienną środowiska), to nroff sprawdza bieżące ustawienia regionalne, aby wybrać urządzenie wyjściowe. Najpierw próbuje uzyskać te ustawienia z program locale, potem sprawdza zmienne środowiskowe LC_ALL, LC_CTYPE i LANG, a w końcu zmienną środowiskową LESSCHARSET.

Opcja -h jest równoważna opcjom -h (używanie tabulatorów w wyjściu) oraz -c (używanie starego schematu wyjścia zamiast sekwencji SGR) programu grotty. Opcje -d, -C, -i, -M, -m, -n, -o, -r, -w oraz -W mają skutek opisany w troff(1). Dodatkowo nroff po cichu ignoruje opcje -e, -q oraz -s (które nie zostały zaimplementowane w programie troff). Opcje -p (pic), -t (tbl), -S (safer) i -U (unsafe) są przekazywane do groffa. -v oraz --version pokazują numer wersji, --help wyświetla komunikat pomocy.

ŚRODOWISKO

GROFF_TYPESETTER Domyślne urządzenie dla groffa. Jeśli nie ustawiona
(a tak jest zazwyczaj), to domyślnym urządzeniem jest "ps".
GROFF_BIN_PATH Oddzielona dwukropkami lista katalogów, w których należy
szukać programu groff przed przeszukiwaniem katalogów ze zmiennej PATH. Jeśli nieustawiona, to "/usr/bin" jest używane.

UWAGI

Ten skrypt powłoki jest przeznaczony do używania z programem man(1). Definicje znaków w stylu nroff (w pliku tty-char.tmac) są także ładowane, aby emulować niewyświetlane glifty.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <[email protected]> i Robert Luberda <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 1.22.2 oryginału.