music123(1) odtwarza różne pliki dźwiękowe (w tym MP3, Ogg i Wav).

SKŁADNIA

music123 [ -hqrvz ] plik ...

OPIS

music123 jest powłoką wokół różnych programów służących do odtwarzania plików muzycznych. Może zagłębiać się w strukturę katalogów przy pomocy -r oraz losowo odtwarzać utwory przy pomozy -z. Używane programy i opcje im przekazywane są zawarte w plikach /etc/music123rc lub ~/.music123rc.

OPCJE

-h
Pokaż pomoc do polecenia i zakończ działanie.
-q
Tryb cichy. Żadne komunikaty nie są wyświetlane.
-r
Rekurencyjnie zagłębiaj się w katalogi, zamiast je ignorować.
-v
Pokaż informację o wersji programu i zakończ działanie.
-z
Odtwarzaj pliki w losowej kolejności.
-Z
Odtwarzaj pliki w losowej kolejności i bez końca.
-l
Pętla. -z -l różni się od -Z tym, że -z -l najpierw wylosuje kolejność, a następnie będzie odtwarzał pliki w tejże kolejności raz po raz; -Z zaś odtwarza piosenki w losowej kolejności pozbawionej jakiegokolwiek porządku, w zwiazku z czym istnieje możliwość odtworzenia tego samego pliku dwa (lub więcej) razy pod rząd.
-i
Ignore extension case.
-L
List files and exit.
-T
Start a task that handle commands, only one command supported : quit, using q or Q will quit the application at the end of the current song.
-D
Nie rób przerw między piosenkami (może uczynić music123 trudniejszym do zabicia)
-d
Ustawia długość przerw między piosenkami. -d przyjmuje jeden argument, wyrażony w sekundach. Czas może zawierać część ułamkową.
-@
Odtwarzaj pliki wymienione w obowiązkowym argumencie do -@. Inne pliki mogą być dodane z linii poleceń. Ta opcja może być podana kilkakrotnie. Zauważ, że music123 jeszcze nie odtwarza URLi.
--
Koniec listy opcji.

PRZYKŁADY

Odtwórz trzy piosenki:
music123 test1.ogg test2.mp3 test3.wav

Odtwórz losowo parę katalogów i piosenek:

music123 -z -r Rock/ test1.ogg Pop/ test4.wav

PLIKI

/etc/music123rc
Opisuje których programów music123 ma użyć, jakie typy plików obsługuje i jakie opcje przekazuje tymże programom.
~/.music123rc
Indywidualne ustawienia danego użytkownika.

AUTORZY

Autorzy:

David Starner <[email protected]>

TŁUMACZENIE

Tłumacze:

Grzegorz Kuśnierz <[email protected]>