msguntypot(1) aktualizuje pliki PO, jeżeli w pliku POT poprawiono literówki

SKŁADNIA

msguntypot -o stary_pot -n nowy_pot pliki_po ...

OPIS

Jeżeli w pliku POT poprawiony zostanie banalny błąd, który na pewno nie ma wpływu na tłumaczenia (np. literówka), to powinno się usunąć znaczniki ``fuzzy'' w odpowiadających wpisach msgstr przetłumaczonych plików PO, aby oszczędzić tłumaczom dodatkowej pracy.

Wykonanie tego zadania ręcznie jest trudne i podatne na błędy. To narzędzie pomaga poprawnie go wykonać. Należy podać dwie wersje pliku POT: przed zmianami i po nich, tak jak to podano w powyższej sekcji ``SKŁADNIA'', i wszystko wykona się automatycznie.

JAK TEGO UŻYWAĆ

W skrócie, po odkryciu literówki w [angielskim] komunikacie, wykonaj następujące czynności:
- Ponownie wygeneruj pliki POT i PO.
 make -C po/ update-po # dla tłumaczeń komunikatów programów
 debconf-updatepo   # dla tłumaczeń szablonów debconfa
 po4a po4a.conf    # dla tłumaczeń opartych na po4a

albo w inny sposób, w zależności od ustawień budowania Twojego projektu. Przecież wiesz najlepiej, jak zaktualizować pliki POT i PO, nieprawdaż?

- Stwórz kopię pliku POT.
 cp mój_plik.pot mój_plik.pot.orig
- Stwórz kopie wszystkich plików.
 mkdir po_kopia; cp *.po po_kopia
- Popraw literówkę.
$EDITOR plik_w_którym_jest_literówka
- Ponownie wygeneruj pliki POT i PO.
Patrz wyżej.

W tym momencie, poprawienie literówki spowodowało oznaczenie wszystkich tłumaczeń jako niepewne (``fuzzy'') i jest to niestety jedyna różnica między plikami PO w głównym katalogu a plikami PO skopiowanymi wcześniej do innego katalogu. Poniżej objaśniono, jak ten problem rozwiązać.

- Wyrzuć niepewne tłumaczenia, zastępując je wcześniej zachowanymi tłumaczeniami.
 cp po_kopia/*.po .
- Ręcznie scal pliki PO z nowym plikiem POT, biorąc pod uwagę niepotrzebne znaczniki "fuzzy".
 msguntypot -o mój_plik.pot.orig -n mój_plik.pot *.po
- Porządki.
 rm -rf mój_plik.pot.orig po_kopia

I to wszystko. Literówka została wyeliminowana zarówno z plików POT, jak i PO, a tłumaczenia w plikach PO nie są zaznaczone jako niepewne. Tłumacze już Cię uwielbiają!

AUTORZY

 Martin Quinson (mquinson#debian.org)

PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

Copyright 2005 by SPI, inc.

Program jest wolnym oprogramowaniem; można go redystrybuować i/lub modyfikować zgodnie z warunkami licencji GPL (patrz plik COPYING).