more(1) filtrowa przeglądarka plików do CRT

SKŁADNIA

more [-dlfpcsu ] [-numer ] [+/wzór] [+numer-wiersza] [plik...]

OPIS

jest filtrem służącym do przeglądania tekstu strona po stronie, jeden ekran na raz. Bieżąca wersja jest szczególnie prymitywna. Użytkownicy powinni zdać sobie sprawę że less(1) dostarcza emulacji more(1) wraz z licznymi ulepszeniami.

OPCJE

Opcje wiersza poleceń podano poniżej. Opcje pobierane są także ze zmiennej środowiskowej MORE (proszę się upewnić, że poprzedzono je myślnikiem ("-")), ale opcje wiersza poleceń mogą je unieważnić.

-num
Opcja ta określa liczbę całkowitą będącą rozmiarem ekranu (w wierszach).
-d
more wypisze komunikat "[Spacja kontynuuje, 'q' kończy.]" oraz wyświetli "[Klawisz 'h' wyświetla opis.]" zamiast wysyłać znak dzwonka, kiedy naciśnięto nieprawidłowy klawisz.
-l
more zwykle traktuje ^L (koniec strony) jako znak specjalny, i będzie pauzować po każdym wierszu, który zawiera koniec strony. Opcja -l zakazuje takiego zachowania.
-f
Powoduje że more liczy wiersze logiczne, zamiast ekranowych (tj. długie linie nie są zawijane).
-p
Nie przewija ekranu. Zamiast tego czyści cały ekran i potem wyświetlaj tekst.

Proszę zwrócić uwagę, że ta opcja jest włączana automatycznie, jeśli plik wykonywalny nazywa się page

-c
Nie przewija ekranu. Zamiast tego, rysuje każdy ekran od początku, czyszcząc resztę każdego wiersza w momencie jego wyświetlania.
-s
Zamienia wiele sąsiadujących pustych wierszy w jeden.
-u
Wyłącza podkreślanie.
+/
Opcja +/ określa łańcuch który należy przeszukać zanim zostanie wyświetlony każdy z plików.
+num
Zaczyna od wiersza numer num

KOMENDY

Interaktywne komendy dla more oparte są na vi(1). Niektóre komendy mogą być poprzedzone liczbą dziesiętną, zwaną k w opisach poniżej. W poniższych opisach, ^X oznacza Control-X.

h lub ?
Pomoc: wyświetl podsumowanie tych komend. Jeśli zapomnisz wszystkich innych komend, pamiętaj o tej.
SPACJA
Wyświetl poprzednie k wierszy tekstu. Domyślnie bieżący rozmiar ekranu.
z
Wyświetl następne k wierszy tekstu. Domyślnie bieżący rozmiar ekranu. Argument staje się nową wartością domyślną.
RETURN
Wyświetl następne k wierszy tekstu. Domyślnie jeden. Argument staje się nową wartością domyślną.
d lub ^D
Przewiń o k wierszy. Domyślnie bieżący rozmiar przewijania, początkowo 11. Argument staje się nową wartością domyślną.
q lub Q lub INTERRUPT [to co stty oznacza
przez intr - przyp. GSN] Wyjdź.
s
Przeskocz k wierszy tekstu w przód. Domyślnie jeden.
f
Przeskocz k ekranów tekstu w przód. Domyślnie jeden.
b lub ^B
Przeskocz k ekranów tekstu w tył. Domyślnie jeden.
Idź do miejsca rozpoczęcia poprzedniego wyszukiwania.
=
Wyświetl bieżący numer wiersza.
/ wzór
Poszukaj k-tego wystąpienia wyrażenia regularnego. Domyślnie pierwszego.
n
Poszukaj k-tego wystąpienia poprzedniego wyrażenia regularnego. Domyślnie pierwszego.
!<cmd> lub :!<cmd>
Wykonaj <cmd> w podpowłoce.
v
Uruchom edytor od bieżącego wiersza. Edytor jest określony zmienną środowiskową VISUAL lub, jeśli jej nie zdefiniowano, EDITOR. Jeśli nie zdefiniowano żadnej ze zmiennych domyślnym edytorem jest vi.
^L
Odśwież ekran.
:n
Idź do k-tego następnego pliku. Domyślnie pierwszego następnego.
:p
Idź do k-tego poprzedniego pliku. Domyślnie pierwszego poprzedniego.
:f
Wyświetl bieżącą nazwę pliku i numer wiersza.
.
Powtórz poprzednią komendę.

ŚRODOWISKO

more wykorzystuje następujące zmienne środowiskowe, jeśli istnieją:

MORE
Zmienną tą można ustawić na ulubione opcje dla more
SHELL
Bieżąca używana powłoka (normalnie ustawiana przez powłokę w czasie logowania).
TERM
Określa typ terminala, używany przez more do pobrania charakterystyk terminala koniecznych do manipulowania ekranem.

AUTORZY

Eric Shienbrood, UC Berkeley
Zmodyfikowany przez Geoffa Pecka z UCB, który dodał podkreślenia i pojedyncze odstępy liniowe.
Zmodyfikowany przez Johna Foderaro z UCB, który dodał -c i zmienną środowiskową MORE.

HISTORIA

Polecenie more pojawiło się w BSD 3.0 Ta strona podręcznika dokumentuje wersję 5.19 more (Berkeley 29 VI 88), która jest obecnie używana w środowisku linuksowym. Dokumentacja została stworzona z użyciem kilku innych wersji stron man oraz szczegółowej inspekcji kodu źródłowego.

DOSTĘPNOŚĆ

Polecenie more jest częścią pakietu util-linux i jest dostępne pod adresem ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Gwidon S. Naskrent <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 2.20.1 oryginału.