mkmanifest(1) tworzy skrypt powłoki do odtworzenia nazw plików Unixa

SKŁADNIA

mkmanifest [pliki]

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

mkmanifest tworzy skrypt powłoki pomagający w odtworzeniu unixowych nazw plików, które zostały zmienione w celu dopasowania do ograniczeń nazw plików systemu MS-DOS. Nazwy plików DOSu ograniczone są do 8 znaków nazwy i 3 znaków rozszerzenia, wyłącznie dużymi literami, bez nazw urządzeń i niedozwolonych znaków (patrz mtools(1)).

Program mkmanifest jest zgodny z metodami używanymi przez pcomm, arc oraz mtools do zamiany poprawnych nazw plików Unixa, tak by spełniały ograniczenia DOSu. Polecenie to jest przydatne, gdy system docelowy, w którym nastąpi odczyt dyskietki, nie potrafi obsługiwać długich nazw plików systemu VFAT.

Przykład

Chcemy skopiować następujące pliki Uniksa na dyskietkę DOS (przy pomocy polecenia mcopy):
dosc_dluga_nazwa
za.duzo.kropek
zakaz:
dobry.c
prn.dev

mcopy zamieni nazwy na:

dosc_dlu
zaxduzo.kro
zakazx
dobry.c
xprn.dev

Polecenie:

mkmanifest dosc_dluga_nazwa za.duzo.kropek zakaz: dobry.c prn.dev >manifest

da następujący wynik:

mv dosc_dlu dosc_dluga_nazwa
mv zaxduzo.kro za.duzo.kropek
mv zakazx zakaz:
mv xprn.dev prn.dev

Zauważ, że dobry.c nie wymaga żadnej konwersji, więc nie pojawia się na wyjściu.

Załóżmy, że pliki te zostały skopiowane z dyskietki do innego systemu unixowego i chcielibyśmy przywrócić im ich pierwotne nazwy. Jeśli dołączono plik manifest (przechwycony powyższy wynik działania mkmanifest), to może on zostać wykorzystany do konwersji nazw.

BŁĘDY

Krótkie nazwy tworzone przez mkmanifest stosują starą konwencję (z mtools-2.0.7), nie zaś tę używaną w Windows 95 i mtools-3.0.

UWAGI

Niniejsza, polska wersja dokumentacji, powstała jako tłumaczenie pliku Texinfo pakietu mtools wersji 3.9.6. W stosunku do automatycznie generowanej z Textinfo dokumentacji oryginalnej dokonano przesunięcia sekcji opisującej konwersję dokumentacji do mtools(1). Tam też znajdziesz notę prawną dotyczącą rozpowszechniania, modyfikacji i tłumaczenia dokumentacji pakietu mtools

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 1 mkmanifest

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.