mkfifo(1) tworzy FIFO (potoki nazwane)

SKŁADNIA

mkfifo [OPCJA]... NAZWA...

OPIS

Tworzy potoki nazwane (FIFO) o podanych NAZWACH.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

-m, --mode=TRYB
ustawia TRYB uprawnień, zamiast domyślnego a=rw minus bity ustawione w umask
-Z
ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinux na domyślny
--context[=KONTEKST]
jak -Z lub jeśli poda się KONTEKST - ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinux lub SMACK na KONTEKST
--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/> Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu mkfifo proszę wysyłać na adres <http://translationproject.org/team/pl.html>

AUTOR

Napisane przez Davida MacKenzie.

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2014 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

TŁUMACZENIE

Autorem polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man jest Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 8.23 oryginału.