memset(3) wypełnia obszar pamięci stałym bajtem

SKŁADNIA

#include <string.h>


void *memset(void *s, int c, size_t n);

OPIS

Funkcja memset() wypełnia pierwszych n bajtów obszaru pamięci wskazywanego przez s stałym bajtem c.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja memset() zwraca wskaźnik do obszaru pamięci s.

ATRYBUTY

Wielowątkowość (patrz pthreads(7))

Funkcja memset() jest wątkowo bezpieczna.

ZGODNE Z

SVr4, 4.3BSD, C89, C99, POSIX.1-2001.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Jarosław Beczek (PTM) <[email protected]>, Robert Luberda <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.