memcmp(3) porównuje obszary pamięci

SKŁADNIA

#include <string.h>


int memcmp(const void *s1, const void *s2, size_t n);

OPIS

Funkcja memcmp() porównuje pierwsze n bajtów (każdy interpretowany jako unsigned char) obszaru pamięci s1 z obszarem s2.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja memcmp() zwraca liczbę całkowitą mniejszą od zera, równą zeru lub większą od zera, jeżeli s1 jest odpowiednio mniejszy niż, równy lub większy niż pierwsze n bajtów s2.

Jeśli wartość zwracana jest niezerowa, dodatni lub ujemny znak tej wartości jest określany na podstawie znaku różnicy pomiędzy pierwszą parę bajtów (interpretowanych jako unsigned char), które się różnią pomiędzy s1 i s2.

ATRYBUTY

Wielowątkowość (patrz pthreads(7))

Funkcja memcmp() jest wątkowo bezpieczna.

ZGODNE Z

SVr4, 4.3BSD, C89, C99, POSIX.1-2001.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM) <[email protected]>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <[email protected]>, Robert Luberda <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.