mebi(7) przedrostki dziesiętne i

Other Alias

jednostki: kilo, kibi, mega, giga, gibi

OPIS

Przedrostki dziesiętne

W systemie jednostek SI do określania potęg dziesięciu używane są przedrostki. Kilometr to 1000 metrów, a megawat to 1000000 watów. Poniżej wypisane są standardowe przedrostki.
przedrosteknazwawartość
yjokto10^-24 = 0.000000000000000000000001
zzepto10^-21 = 0.000000000000000000001
aatto10^-18 = 0.000000000000000001
ffemto10^-15 = 0.000000000000001
ppiko10^-12 = 0.000000000001
nnano10^-9 = 0.000000001
µmikro10^-6 = 0.000001
mmili10^-3 = 0.001
ccenty10^-2 = 0.01
ddecy10^-1 = 0.1
dadeka10^ 1 = 10
hhekto10^ 2 = 100
kkilo10^ 3 = 1000
Mmega10^ 6 = 1000000
Ggiga10^ 9 = 1000000000
Ttera10^12 = 1000000000000
Ppeta10^15 = 1000000000000000
Eeksa10^18 = 1000000000000000000
Zzetta10^21 = 1000000000000000000000
Yjotta10^24 = 1000000000000000000000000

Symbolem mikro jest grecka litera mi, często pisana jako u w kontekście ASCII, gdy właściwa litera grecka jest niedostępna. Zobacz także

Przedrostki binarne

Przedrostki binarne są podobne do dziesiętnych, ale mają dodane 'i' (oraz "Ki" zaczyna się wielką literą 'K'). Ich nazwy zostały utworzone przez wzięcie pierwszej sylaby z nazwy przedrostka dziesiętnego o zbliżonej wielkości, po której dodano "bi", jak "binarny".
przedrosteknazwawartość
Kikibi2^10 = 1024
Mimebi2^20 = 1048576
Gigibi2^30 = 1073741824
Titebi2^40 = 1099511627776
Pipebi2^50 = 1125899906842624
Eieksbi2^60 = 1152921504606846976

Zobacz także

Dyskusja

Przed wprowadzeniem przedrostków binarnych, dość powszechnie używano k=1000 i K=1024 podobnie do b=bit, B=bajt. Niestety, M już jest wielką literą i nie można jej uczynić wielką, aby oznaczyć binarność.

Na początku nie miało to większego znaczenia, gdyż moduły pamięci i dyski były produkowane w rozmiarach będących potęgami dwójki. Zatem każdy wiedział, że w danym kontekście "kilobajt" i "megabajt" oznaczają, odpowiednio, 1024 i 1048576 bajtów. To, co pierwotnie było rozmytym stosowaniem przedrostków "kilo" i "mega" zaczęło być traktowane jako "rzeczywiste i prawdziwe znaczenie" w odniesieniu do komputerów. Wówczas zmieniła się technologia i rozmiary dysków stały się dowolne. Po okresie niepewności wszyscy producenci dysków zaczęli stosować standard, czyli k=1000, M=1000k, G=1000M.

Sytuacja stała się brzydka: w przypadku modemów 14k4, k=1000; w przypadku dyskietek 1.44MB, M=1024000 itd. W 1998 Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna przyjęła standard definiujący powyższe przedrostki binarne, umożliwiając stosowanie precyzyjnych i jednoznacznych jednostek.

Zatem obecnie, MB = 1000000 B a MiB = 1048576 B.

W świecie wolnego oprogramowania, programy powoli stają się zgodne z tym standardem. Podczas startu jądro Linuksa mówi

hda: 120064896 sectors (61473 MB) w/2048KiB Cache

MB to megabajty a KiB to kibibajty.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Andrzej M. Krzysztofowicz (PTM) <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.