MB_LEN_MAX(3) maksymalna długość znaku wielobajtowego w jakimkolwiek

SKŁADNIA


#include <limits.h>

OPIS

Makro MB_LEN_MAX jest górnym ograniczeniem liczby bajtów wymaganej dla reprezentacji pojedynczego szerokiego znaku w jakimkolwiek ustawieniu językowym.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Stała całkowita większa od zera.

ZGODNE Z

C99, POSIX.1-2001.

UWAGI

Obiekty MB_LEN_MAX i sizeof(wchar_t) są zupełnie niepowiązane. W glibc MB_LEN_MAX jest zazwyczaj równe 6, podczas gdy sizeof(wchar_t) wynosi 4.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <[email protected]> i Robert Luberda <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.