MAKEDEV(8) utwórz urządzenia

SKŁADNIA

cd dev; ./MAKEDEV -V
cd dev; ./MAKEDEV [ -n ] [ -v ] update
cd dev; ./MAKEDEV [ -n ] [ -v ] [ -d ] urządzenie ...

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

MAKEDEV jest skryptem tworzącym urządzenia z katalogu /dev, używane jako interfejs do porozumiewania się z jądrem.

Zauważ, że jeśli program zwraca błąd ``ENOENT: No such file or directory'' to oznacza to zwykle, że brakuje pliku urządzenia, podczas gdy ``ENODEV: No such device'' oznacza, że jądro nie ma skonfigurowanego (lub załadowanego) sterownika.

Uwaga! Ten podręcznik nie jest aktualny. Istnieje wiele urządzeń, które /dev/MAKEDEV potrafi utworzyć, a które nie są opisane tutaj. Przeczytaj zawartość skryptu dla dalszych informacji.

OPCJE

-V
Wydrukuj wersję (zwykle informację RCS o wersji) i zakończ.
-n
Nie odświeżaj urządzeń; wydrukuj tylko akcje, które byłyby dokonane.
-d
Kasuj urządzenia. Podstawowym zastosowaniem tej flagi jest jej używanie przez MAKEDEV.
-v
Bądź gadatliwy. Drukuj akcje w kolejności ich wykonywania. Jest to to samo wyjście, które jest produkowane opcją -n.

DOSTOSOWYWANIE

Ponieważ obecnie nie jest ustandaryzowane, które nazwy są używane przez jakich użytkowników i grupy systemu, być może będziesz musiał(a) zmodyfikować MAKEDEV odpowiednio do swoich potrzeb. W okolicach początku pliku znajduje się mapowanie z typu urządzenia na użytkownika, grupę i prawa (np. wszystkie urządzenia CD-ROM są ustawiane ze zmiennej $cdrom). Jeśli chcesz zmienić wartości domyślne, to jest to sekcja, która cię interesuje.

URZĄDZENIA

Opcje ogólne
update
Działa to tylko na jądrach, które mają /proc/interrupts (wprowadzone w 1.1.x). Plik ten jest przeszukiwany w poszukiwaniu obecnie skonfigurowanych urządzeń, a następnie porównywany z poprzednimi ustawieniami, zapisanymi w pliku DEVICES. Następnie tworzone są nowe (od tego czasu) urządzenia, a przestarzałe są kasowane.
generic
Utwórz podstawowy podzbiór urządzeń. Są to standardowe urządzenia plus sterowniki stacji dysków, dysków twardych, pseudoterminali, urządzeń konsoli, urządzeń szeregowych, myszy szynowej (busmice) i portów drukarek.
std
Standardowe urządzenia. Są to: mem - dostęp do pamięci fizycznej; kmem - dostęp do wirtualnej pamięci jądra; null - urządzenie zerowe (nieskończone utopienie); port - dostęp do portów I/O; zero - źródło bajtów zerowych (nieskończone); core - dowiązanie symboliczne do /proc/kcore (dla debuggowania jądra); full - zawsze zwraca ENOSPACE podczas zapisu; ram - ramdysk; tty - dostęp do kontrolującego tty procesu.
local
Uruchamia to po prostu MAKEDEV.local. Jest to skrypt, który może tworzyć dowolne urządzenia lokalne.
Terminale Wirtualne
console
Tworzy to urządzenia związane z konsolą. Są to wirtualne terminale ttyx, gdzie x może być od 0 do 63. Urządzenie tty0 jest aktualnie używanym vt (wirtualnym terminalem) i znane jest też jako console. Dla każdego vt istnieją dwa urządzenia vcsx i vcsax, które są wykorzystywane do generowania zrzutów ekranu vt ( vcsx jest czysto tekstowe, a vcsax zawiera atrybuty).
Urządzenia Szeregowe
ttyS{0..63}
Porty szeregowe i odpowiadające im urządzenia wydzwaniające. Dla urządzenia ttySx istnieje również urządzenie cuax, które jest wykorzystywane do wydzwaniania. Może to zapobiec potrzebie kooperatywnych blokad w prostych sytuacjach.
cyclades
Urządzenia wdzwaniające i wydzwaniające dla inteligentnej karty cyclades szeregowego I/O. Urządzenie wdzwaniające to ttyCx a odpowiadające urządzenie wydzwaniające to cubx. Domyślnie tworzone są urządzenia dla 7 linii. Można to zmienić do 15, usuwając komentarz.
Pseudo Terminale
pty[p-s]
Każdy możliwy argument utworzy bank 16 par mistrza i niewolnika (master & slave ;-)). Obecne jądro (1.2) jest ograniczone do 64 takich par. Nadrzędne (master) pseudoterminale to pty[p-s][0-9a-f], a podrzędne (slave) to tty[p-s][0-9a-f].
Porty równoległe
lp
Standardowe porty równoległe. Tworzone urządzenia to lp0, lp1 i lp2. odpowiadają one portom 0x3bc, 0x378 i 0x278. Tak więc na niektórych maszynach pierwszy port drukarki może w rzeczywistości być lp1.
par
Alternatywne do lp. Porty są nazywane parx zamiast lpx.
Mysz szynowa (busmice)
busmice
Różne sterowniki myszy szynowej. Tworzy to następujące urządzenia: logimouse (mysz Logitech), psmouse (mysz w stylu PS/2), msmouse (mysz Microsoft Inport) i atimouse (mysz ATI XL) oraz jmouse (mysz-J).
Urządzenia drążka do zabawy ;)
js
Joystick. Tworzy js0 i js1.
Urządzenia dyskowe
fd[0-7]
Urządzenia stacji dysków. Urządzenie fdx jest urządzeniem, które automatycznie wykrywa format, a dodatkowe urządzenia mają ustalony format (którego rozmiar jest wskazywany nazwą). Inne urządzenia są nazywane fdxLn. Litera L określa rodzaj stacji dysków (d = 5.25" DD, h = 5.25" HD, D = 3.5" DD, H = 3.5" HD, E = 3.5" ED). Liczba n określa pojemność tego formatu w K. W wyniku tego standardowe formaty to fdxd360, fdxh1200, fdxD720, fdxH1440 i fdxE2880.
Dla dalszych informacji, zobacz pakiet fdutils Alaina Knaffa.
Urządzenia fd0* do fd3* są stacjami dysków pierwszego kontrolera, a urządzenia fd4* do fd7* są stacjami dysków drugiego kontrolera.
hd[a-d]
Twarde dyski AT. Urządzenie hdx daje dostęp do całego dysku, gdzie partycje to hdx[0-20]. Cztery podstawowe partycje to hdx1 do hdx4, a logiczne to hdx5 do hdx20. (Partycja podstawowa może być przekształcona w partycję rozszerzoną, która może mieć 4 partycje logiczne). Domyślnie robione są urządzenia dla 4 partycji logicznych. Kolejne można dodać odkomentowując je.
Napędy hda i hdb są dwoma z pierwszego kontrolera. Jeśli używasz nowego sterownika IDE, to hdc i hdd są dwoma napędami drugiego (secondary) kontrolera. Urządzenia te mogą być też używane do dostępu CDROM-ów IDE.
xd[a-d]
Twarde dyski XT. Partycje są takie same jak dla dysków IDE.
sd[a-h]
Twarde dyski SCSI. Partycje są podobne do dysków IDE, lecz jest ograniczenie do 11 partycji logicznych (sdx5 do sdx15). Umożliwia to istnienie 8 dysków SCSI.
loop
Urządzenia dyskowe loopback. Umożliwiają one używanie zwykłego pliku jako urządzenia blokowego. Znaczy to, że obrazy systemów plików mogą być montowane i używane jak zwykle. Tworzy to 8 urządzeń loop0 do loop7.
Urządzenia taśmowe
st[0-7]
Kasety SCSI. Tworzy to przewijające urządzenie taśmowe stx i nieprzewijające urządzenie taśmowe nstx.
qic
Taśmy QIC-80. Tworzone urządzenia to rmt8, rmt16, tape-d i tape-reset.
ftape
Taśmy napędu (QIC-117). Istnieją 4 metody dostępu, zależne od napędu taśmowego. Dla każdej z metod dostępu 0, 1, 2 i 3 tworzone są urządzenia rftx (przewijające) i nrftx (nieprzewijające). Dla kompatybilności, urządzenia ftape i nftape są dowiązaniami symbolicznymi do rft0 i nrft0.
Urządzenia CDROM
scd[0-7]
Odtwarzacze CD SCSI.
sonycd
Sony CDU-31A CD.
mcd
Mitsumi CD.
cdu535
Sony CDU-535 CD.
lmscd
LMS/Philips CD.
sbpcd{0,1,2,3}
Sound Blaster CD. Jądro jest w stanie obsłużyć 16 CDROMów, z których każdy jest osiągalny jako sbpcd[0-9a-f]. Są one przyznawane w grupach po 4 dla każdego kontrolera. sbpcd jest dowiązaniem symbolicznym do sbpcd0.
Skaner
logiscan
Logitech ScanMan32 i ScanMan 256.
m105scan
Skaner ręczny Mustek M105.
ac4096
Skaner ręczny SkanerA4Tek Color.
Audio
audio
Tworzy to urządzenia audio, używane przez sterownik dźwięku. Zalicza się do nich mixer, sequencer, dsp i audio.
pcaudio
Urządzenia dla sterownika dźwięku na PC Speaker. Są to pcmixer, pxsp i pcaudio.
Różne
sg
Podstawowe urządzenia SCSI. Tworzone urządzenia to sg0 do sg7. Umożliwiają one wysyłanie arbitralnych komend do dowolnych urządzeń SCSI. Umożliwia to zapytywanie urządzenia o autoinformacje lub kontrolowanie urządzeń SCSI, które nie są dyskami, taśmami lub CDROMami (np. skaner, nagrywarka CD).
fd
Aby umożliwić programowi odczytanie wejścia z deskryptora pliku x, użyj /dev/fd/x jako nazwy pliku. Tworzy to też /dev/stdin, /dev/stdout oraz /dev/stderr. (Zauważ, że są to po prostu dowiązania symboliczne do /proc/self/fd).
ibcs2
Urządzenia (i dowiązania symboliczne) wymagane przez emulację IBCS2.
apm
Urządzenia dla zarządzania zasilaniem.
dcf
Sterownik do zegara radiowego DCF-77.
helloworld
Urządzenie demonstracyjne pisania modułów. Zobacz źródła modułów.
Urządzenia sieciowe
Linux miał w /dev urządzenia do kontroli urządzeń sieciowych, lecz już ich tam nie ma. Aby zobaczyć znane jądru urządzenia sieciowe, zobacz /proc/net/dev.

AUTOR

Nick Holloway

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 8 MAKEDEV

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.