lsblk(8) wypisuje urządzenia blokowe

SKŁADNIA

lsblk [opcje]

lsblk [opcje] urządzenie...

OPIS

lsblk wypisuje informacje o wszystkich lub podanych urządzeniach blokowych. Polecenie lsblk odczytuje system plików sysfs w celu zebrania informacji.

Domyślnie polecenie wypisuje informacje o wszystkich urządzeniach (z wyjątkiem dysków RAM) w formacie przypominającym drzewo. Za pomocą lsblk --help można uzyskać listę dostępnych kolumn.

OPCJE

-a, --all
Wypisuje wszystkie urządzenia blokowe.
-b, --bytes
Wypisuje kolumnę SIZE w bajtach zamiast w formacie czytelnym dla ludzi.
-d, --nodeps
Nie wypisuje urządzeń nadrzędnych ani podrzędnych. Przykładowo "lsblk --nodeps /dev/sda" wypisze informacje tylko o urządzeniu sda.
-D, --discard
Wypisuje informacje o funkcjach "discard" (TRIM, UNMAP) przy każdym urządzeniu.
-e, --exclude lista
Pomija urządzenia podane w liście urządzeń określonych głównymi numerami urządzeń i oddzielonych przecinkami. Domyślnie pomijane są dyski RAM (główny numer urządzenia równy 1).
-f, --fs
Wypisuje informacje o systemach plików. Jest to odpowiednik "-o NAME,FSTYPE,LABEL,MOUNTPOINT". Pełne informacje o systemach plików i macierzach RAID są udostępniane przez polecenie blkid(8).
-h, --help
Wyświetla pomoc i wychodzi.
-i, --ascii
Do formatowania drzewa używa znaków ASCII.
-m, --perms
Wypisuje informacje o posiadaczu, grupie i trybie urządzenia. Jest to odpowiednik "-o NAME,SIZE,OWNER,GROUP,MODE".
-l, --list
Używa formatu listy.
-n, --noheadings
Nie wypisuje nagłówka.
-o, --output lista
Określa wypisywane kolumny. Ich listę można poznać podając opcję --help.
-P, --pairs
Używa formatu klucz="wartość".
-r, --raw
Używa "surowego" formatu.
-t, --topology
Wypisuje informacje o topologii urządzeń blokowych. Jest to odpowiednik "-o NAME,ALIGNMENT,MIN-IO,OPT-IO,PHY-SEC,LOG-SEC,ROTA,SCHED".

UWAGI

W przypadku partycji część informacji (np. atrybuty kolejki) jest dziedziczona z urządzenia nadrzędnego.

AUTORZY

Milan Broz <[email protected]>
Karel Zak <[email protected]>

DOSTĘPNOŚĆ

Polecenie lsblk jest częścią pakietu util-linux i jest dostępne pod adresem ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/.

TŁUMACZENIE

Autorem polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man jest Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 2.20.1 oryginału.