lpe(1) Mały edytor programisty

SKŁADNIA

lpe [ --help | --version ]
lpe [ -- ] plik

OPIS

Lpe jest małym, pełnoekranowym edytorem tekstowym zaprojektowanym do prostej i łatwej w obsłudze edycji kodu. Edytor zawiera możliwości przeszukiwania tekstu, wycinania i wklejania zaznaczonych bloków, a także inne standardowe możliwości edytora, które można spotkać w takich programach, jak emacs(1) i pico(1).

OPCJE

--help
Wyświetla krótki opis sposobu użycia programu. Opcja ta musi być podana jako pierwsza. Pozostałe opcje są wtedy ignorowane.
--version
Wyświetla numer wersji programu. Opcja ta musi być podana jako pierwsza. Pozostałe opcje są wtedy ignorowane.
--
Podanie dwóch minusów spowoduje, że następne argumenty będą traktowane jako nazwy plików, a nie opcje. To pozwala używać lpe do edycji plików o nazwach zaczynających się od minusa (-).

INNE

Tak jak wspomniano wyżej lpe jest małym i efektywnym edytorem, lecz nie oferuje za wielu nadzwyczajnych udogodnień. Dlatego nie powinno być trudno nauczyć się go obsługiwać, zakładając, że użytkownik będzie chciał poznać tych kilka prostych komend.

Klawisze - Komendy

Up lub Alt-K
Idź do poprzedniej linii tekstu
Down lub Alt-J
Idź do następnej linii tekstu
Left lub Alt-H
Przesuń kursor w lewo o jedną kolumnę
Right lub Alt-L
Przesuń kursor w prawo o jedną kolumnę
Home lub Alt-0
Przesuń kursor na początek linii
End lub Alt-$
Przesuń kursor na koniec linii
PageUp lub Alt-B
Przesuń ekran o jedną stronę dalej
PageDn lub Alt-F
Przesuń ekran o jedną stronę wstecz
Alt-A
Przesuń kursor na początek bufora
Alt-S
Przesuń kursor na koniec bufora
Ctrl-S
Szukaj określonego ciągu znaków w pliku
Ctrl-K
Skasuj bieżącą linię
Ctrl-Y lub Ctrl-U
Wstaw ostatnio kasowany blok linii
Ctrl-T
Przełącz między krótkimi (4-znakowymi) i długimi (8-znakowymi) tabulacjami
Ctrl-O
Otwórz nowy plik w edytorze
Ctrl-W
Zapisz bufor na dysk
Ctrl-Q
Zapisz jako inny plik
Ctrl-E
Pomiń zmiany bufora
Ctrl-X
Zapisz bufor na dysk i zakończ działanie
Ctrl-D
Uruchom komendę debuggera.
<interrupt>
Zakończ bez zapamiętywania niczego na dysk
Ctrl-Z
Zawieś działanie edytora i przejdź do linii komend

<interrupt> odnosi się do wciśnięcia klawisza powodującego natychmiastowe przerwanie działania programu. To jest zwykle Ctrl-C, ale może się zmieniać w zależności od ustawień terminala. Nie dotyczy to klawisza Ctlr-Z, który jest stały, niezależnie od ustawień terminalowego klawisza wstrzymującego program.

PATRZ TAKŻE

emacs(1), pico(1)

AUTOR

Chris Smith, [email protected]

BŁĘDY

Jest ich sporo - ich część znajdziesz w pliku BUGS w katalogu dystrybucji. Nie planuje się częstej zmiany tejże strony podręcznika, więc błędy w programie w ogóle nie będą tutaj wpisywane.