losetup(8) konfiguracja i sterowanie urządzeniami pętli (loop)

SKŁADNIA

Pobieranie informacji:

losetup urządzenie_loop

losetup -a

losetup -j plik [-o ofset]

Usuwanie urządzenia loop:

losetup -d urządzenie_loop...

Wyświetlanie nazwy pierwszego nieużywanego urządzenia loop:

losetup -f

Konfigurowanie urządzenia loop:

losetup [{-e|-E} szyfrowanie] [-o ofset] [--sizelimit rozmiar] [-p pfd] [-r] {-f[--show]|urządzenie_loop} plik

Zmiana rozmiaru urządzenia loop:

losetup -c urządzenie_loop

OPIS

losetup służy do kojarzenia urządzeń loop (pętli) z plikami zwykłymi lub urządzeniami blokowymi, do odłączania urządzeń loop i sprawdzania ich stanu. Jeżeli podano tylko argument urządzenie_loop, to pokazywany jest stan odpowiedniego urządzenia loop.

Szyfrowanie

Jest możliwe podanie funkcji przesyłu (do szyfrowania/odszyfrowywania lub innych celów) za pomocą opcji -E lub -e. Istnieją dwa mechanizmy umożliwiające podanie wybranego sposobu szyfrowania: przez numer i przez nazwę. Jeśli szyfrowanie jest podawane przez numer, to należy się upewnić, że jądro Linuksa zna szyfrowanie o danym numerze, być może będzie potrzebne nałożenie łaty na jądro. Standardowe numery, które zawsze są obecne to 0 (brak szyfrowania) i 1 (szyfrowanie XOR). Gdy załadowany (lub wkompilowany) jest moduł cryptoloop, to używa numeru 18. Moduł cryptoloop pobierze nazwę typu szyfrowania i wyszuka moduł, nadający się do przeprowadzenia szyfrowania.

OPCJE

Po argumentach rozmiar i ofset mogą występować sufiksy binarne (2^N): KiB, MiB, GiB, TiB, PiB oraz EiB (część "iB" jest opcjonalna, na przykład "K" ma to samo znaczenie, co "KiB") lub decymalne (10^N): KB, MB, GB, PB oraz EB.

-a, --all
pokazuje stan wszystkich urządzeń loop
-c, --set-capacity urządzenie_loop
wymusza na sterowniku loop ponowne odczytanie rozmiaru pliku skojarzonego z podanym urządzeniem loop
-d, --detach urządzenie_loop...
odłącza plik lub urządzenie skojarzone z podanym urządzeniem (urządzeniami) loop.
-e, -E, --encryption typ_szyfrowania
włącza szyfrowanie danych z podaną nazwą lub numerem
-f, --find
szuka pierwszego nieużywanego urządzenia loop. Jeśli podano argument plik, to używa tego znalezionego urządzenia. W przeciwnym wypadku wyświetla jego nazwę.
-h, --help
wyświetla pomoc
-j, --associated plik
wyświetla stan wszystkich urządzeń loop skojarzonym z podanym plikiem.
-k, --keybits num
ustawia na num liczbę bitów używanych w kluczu
-N, --nohashpass
nie używa funkcji mieszającej (hash) do haseł. Domyślnie systemy Debiana używają funkcji mieszającej do haseł, inne systemy zazwyczaj tego nie robią.
-o, --offset ofset
początek danych przesuwany jest ofset bajtów w podanego pliku lub urządzenia
--sizelimit rozmiar
koniec danych jest ustawiany na nie więcej niż rozmiar bajtów, licząc od początku danych
-p, --pass-fd num
czyta hasło z deskryptora pliku o podanym numerze num, zamiast czytać je z terminalu
-r, --read-only
konfiguruje urządzenie loop jako tylko do odczytu
--show
wyświetla nazwę urządzenia, jeśli podano opcję -f i argument plik.

Krótka postać tej opcji (-s) jest przestarzała, gdyż koliduje z implementacją Loop-AES, w której oznacza to samo co --sizelimit.

-v, --verbose
tryb szczegółowy

WARTOŚĆ ZWRACANA

losetup zwraca 0, jeśli zakończyło się pomyślnie, a wartość niezerową w przypadku błędu. Gdy losetup wyświetla stan urządzenia loop, to zwraca 1, jeśli urządzenie nie jest skonfigurowane, lub 2, gdy wystąpił błąd uniemożliwiający programowi losetup określenie stanu urządzenia.

PLIKI

/dev/loop0,/dev/loop1,...   urządzenia loop (numer główny=7)

PRZYKŁAD

Przy posługiwaniu się modułem ładowalnym konieczne jest wcześniejsze załadowanie go poleceniem
# modprobe loop

Być może potrzebne będą moduły szyfrowania.

# modprobe des # modprobe cryptoloop

Jako przykład użycia urządzenia loop posłużą poniższe polecenia:

# dd if=/dev/zero of=/file bs=1k count=100 # losetup -e des /dev/loop0 /file Hasło: Inicjacja (do 16 cyfr heksadecymalnych): # mkfs -t ext2 /dev/loop0 100 # mount -t ext2 /dev/loop0 /mnt ... # umount /dev/loop0 # losetup -d /dev/loop0

Przy posługiwaniu się modułem ładowalnym można usunąć z pamięci załadowany moduł poleceniem

# rmmod loop

OGRANICZENIE

Szyfrowanie DES jest nieznośnie powolne. Z kolei XOR jest strasznie słabe. Obecnie oba nie są bezpieczne. Niektóre z metod szyfrowania mogą wymagać licencji, by móc ich używać.

Cryptoloop jest przestarzały, zamiast niego zalecany jest dm-crypt. Szczegóły można znaleźć w cryptsetup(8).

DOSTĘPNOŚĆ

Polecenie losetup jest częścią pakietu util-linux i jest dostępne pod adresem ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Wojtek Kotwica (PTM) <[email protected]> i Robert Luberda <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 2.20.1 oryginału.