locate(1) wyszukuje pliki w okresowo aktualizowanej bazie danych

SKŁADNIA

locate
[-d ścieżka] [--database=ścieżka] [--version] [--help] wzorzec...

OPIS

Ta strona podręcznika opisuje polecenie locate w wersji GNU.

Dla każdego z podanych wzorców locate przeszukuje jedną lub więcej baz danych zawierających nazwy plików i wyświetla te nazwy, które zawierają wzorzec. Wzorce mogą zawierać metaznaki (znaki uogólniające/specjalne), takie jak używane w powłoce: `*', `?' i `[]'. Metaznaki nie traktują specjalnie `/' ani `.'. Zatem, do wzorca `foo*bar' może być dopasowana do nazwa pliku zawierająca `foo3/bar', zaś do wzorca `*duck*' nazwa zawierająca `lake/.ducky'. Wzorce posiadające znaki uogólniające powinny być cytowane, by uchronić je przed rozwinięciem przez powłokę.

Jeżeli wzorzec jest zwykłym łańcuchem tekstowym --- nie zawiera metaznaków --- to locate wyświetla wszystkie nazwy plików z bazy zawierające ten łańcuch w dowolnym miejscu. Jeżeli wzorzec zawiera metaznaki, to locate wyświetla tylko te nazwy plików, które dokładnie pasują do wzorca. Na skutek tego, wzorce zawierające metaznaki powinny zwykle rozpoczynać się od `*', a najczęściej również kończyć się tym znakiem. Wyjątkami są wzorce celowo dosłownie dopasowujące początek bądź koniec nazwy pliku.

Bazy danych z nazwami plików zawierają listy plików istniejących w systemie w momencie ostatniej aktualizacji baz. Administrator systemu może wybrać nazwę pliku bazy domyślnej, częstość, z jaką bazy są aktualizowane oraz katalogi, dla których zawierają one zapisy; zobacz updatedb(1L).

OPCJE

-d ścieżka, --database=ścieżka
Zamiast przeszukiwania bazy danych o domyślnej nazwie, szuka w bazach określonych ścieżką, która jest listą rozdzielonych dwukropkami nazw plików z bazami. Możesz też posłużyć się zmienną środowiska LOCATE_PATH ustawiającą listę przeszukiwanych plików baz danych. Opcja anuluje ustawienie zmiennej środowiska, jeżeli użyto obydwu.

Format bazy danych z nazwami plików zmienił się począwszy od wersji 4.0 GNU find i locate, tak by umożliwić maszynom o różnym porządku bajtów współdzielenie baz. Ta wersja locate potrafi automatycznie rozpoznawać i odczytywać bazy utworzone dla starszych wersji locate pochodzącego z GNU, czy też Unixowych wersji locate lub find.

--help
Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach, kończy pracę.
--version
Wyświetla numer wersji programu i kończy pracę.

ŚRODOWISKO

LOCATE_PATH
Lista rozdzielonych dwukropkami nazw baz danych, jakie będą przeszukiwane.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika.