Locale::Po4a::Xhtml(3) konwersja dokumentów XHTML z/do plików PO

OPIS

Celem projektu po4a (``PO for anything'') jest ułatwienie tłumaczeń (oraz, co ciekawsze, zarządzania tłumaczeniami) przy użyciu narzędzi gettext w tych obszarach, gdzie nie były używane, jak na przykład w obszarze dokumentacji.

Locale::Po4a::Xhtml jest modułem ułatwiającym tłumaczenie dokumentów w formacie XHTML do innych języków [używanych przez ludzi].

OPCJE AKCEPTOWANE PRZEZ MODUŁ

Opcje tego modułu:
includessi[=rootpath]
Włącza pliki określone przez element ``include'' SSI (Server Side Includes) (np. <!--#include virtual=``/foo/bar.html'' -->).

Uwaga: Powinno się używać tej opcji tylko dla plików statycznych.

Można podać dodatkowy parametr rootpath, określający ścieżkę bazową, w której będą poszukiwane pliki dołączane za pomocą atrybutu virtual.

STATUS MODUŁU

Ten moduł jest w pełni funkcjonalny, ponieważ polega ma module Locale::Po4a::Xml. Definiuje tylko elementy i atrybuty do tłumaczenia.

``U mnie to działa'', co oznacza, że z sukcesem tego używam na mojej osobistej stronie www. Jednakże, proszę dać mi znać, jeśli coś nie działa u Ciebie. W szczególności tabele nie są w żaden sposób przetestowane, gdyż ich nie używamy.

AUTORZY

 Yves Rütschlé <[email protected]>
 Nicolas François <[email protected]>

TŁUMACZENIE

 Robert Luberda <[email protected]>

PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

 Copyright (c) 2004 by Yves Rütschlé <[email protected]>
 Copyright (c) 2007-2008 by Nicolas François <[email protected]>

Program jest wolnym oprogramowaniem; można go redystrybuować i/lub modyfikować zgodnie z warunkami licencji GPL (patrz plik COPYING).