Locale::Po4a::Wml(3) konwersja dokumentów WML (web markup language) z/do

OPIS

Celem projektu po4a (``PO for anything'') jest ułatwienie tłumaczeń (oraz, co ciekawsze, zarządzania tłumaczeniami) przy użyciu narzędzi gettext w tych obszarach, gdzie nie były używane, jak na przykład w obszarze dokumentacji.

Locale::Po4a::XML jest modułem ułatwiającym tłumaczenie dokumentów WML do innych języków [używanych przez ludzi]. Proszę nie mylić WML, o który tu jest mowa (web markup language) z tandetnym WAP-em używanym w telefonach komórkowych.

Proszę zauważyć, że ten moduł zależy od modułu Locale::Po4a::Xhtml, który z kolei zależy od Locale::Po4a::Xml. Oznacza to, że zakłada się, że wszystkie znaczniki wyrażeń stron web używają składni XHTML.

OPCJE AKCEPTOWANE PRZEZ MODUŁ

BRAK.

STATUS MODUŁU

Moduł ten działa dla niektórych prostych dokumentów, chociaż wciąż jest jeszcze nowy. Obecnie największym problemem modułu jest najprawdopodobniej brak obsługi dokumentów zawierających włączane znaczniki nie-XML-owe, takie jak<email ``[email protected]''>, które często są definiowane w WML-u. Zostanie to ulepszone w kolejnych wersjach modułu.

AUTORZY

 Martin Quinson (mquinson#debian.org)
 Noriada Kobayashi <[email protected]>

TŁUMACZENIE

 Robert Luberda <[email protected]>

PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

 Copyright 2005 by SPI, inc.

Program jest wolnym oprogramowaniem; można go redystrybuować i/lub modyfikować zgodnie z warunkami licencji GPL (patrz plik COPYING).