Locale::Po4a::Text(3) konwersja dokumentów tekstowych z/do plików PO

OPIS

Celem projektu po4a (``PO for anything'') jest ułatwienie tłumaczeń (oraz, co ciekawsze, zarządzania tłumaczeniami) przy użyciu narzędzi gettext w tych obszarach, gdzie nie były używane, jak na przykład w obszarze dokumentacji.

Locale::Po4a::Text jest modułem ułatwiającym tłumaczenie dokumentów tekstowych do innych języków [używanych przez ludzi].

Akapity są dzielone na pustych liniach (lub liniach zawierających tylko spacje lub tabulacje).

Jeżeli akapit zawiera linię zaczynającą się od spacji (lub tabulacji), to nie będzie zmieniane zawijanie tekstu w tym akapicie.

OPCJE AKCEPTOWANE PRZEZ MODUŁ

Opcje tego modułu:
nobullets
Wyłącza wykrywanie wciętych paragrafów.

Domyślnie, jeśli wykryto wcięty akapit, nie jest on traktowany jako akapit niezmienialny (mający w pliku PO ustawioną flagę ``no-wrap'') i moduł przeformatuje akapit zarówno w generowanym pliku PO jak i w przetłumaczonym dokumencie.

tabs=tryb
Określa sposób obsługi znaków tabulacji. tryb może być jednym z:
split
Linie zawierające tabulacje przerywają bieżący akapit.
verbatim
Akapit zawierający tabulacje nie będzie zawijany.

Domyślnie, znaki tabulacji są uważane za spacje.

breaks=wyrażenie_regularne
Wyrażenie regularne, którego dopasowanie powoduje przerywanie akapitów. Wyrażenie to musi pasować do całej linii tekstu.
debianchangelog
Obsługuje niepodlegające tłumaczeniu linie zawierające nagłówek i stopkę wpisów o wydanych wersjach pakietów Debiana.
fortunes
Obsługuje format pliku fortunes, w którym poszczególne fortunki rozdzielane są liniami składającymi się z ``%'' lub ``%%'' oraz ``%%'' oznacza początek komentarza.
markdown
Obsługuje niektóre specjalne znaczniki tekstów sformatowanych jako Markdown.
asciidoc
Obsługuje dokumenty w formacie AsciiDoc.
control[=taglist]
Obsługuje pliki kontrolne. Można podać rozdzieloną przecinkami listę elementów do przetłumaczenia.

STATUS MODUŁU

Pomyślnie przetestowany na kilku prostych plikach tekstowych oraz plikach NEWS.Debian.

AUTORZY

 Nicolas François <[email protected]>

TŁUMACZENIE

 Robert Luberda <[email protected]>

PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

 Copyright 2005-2008, Nicolas FRANÇOIS <[email protected]>.

Program jest wolnym oprogramowaniem; można go redystrybuować i/lub modyfikować zgodnie z warunkami licencji GPL (patrz plik COPYING).