Locale::Po4a::Texinfo(3) konwersja dokumentów Texinfo i pochodnych z/do

OPIS

Celem projektu po4a (``PO for anything'') jest ułatwienie tłumaczeń (oraz, co ciekawsze, zarządzania tłumaczeniami) przy użyciu narzędzi gettext w tych obszarach, gdzie nie były używane, jak na przykład w obszarze dokumentacji.

Locale::Po4a::Texinfo jest modułem ułatwiającym tłumaczenie dokumentów w formacie Texinfo do innych języków [używanych przez ludzi].

Moduł zawiera definicje wspólnych poleceń i środowisk Texinfo.

STATUS MODUŁU

Moduł jest wciąż w fazie beta. Prosimy o przesyłanie opinii i próśb dotyczących dodania nowych funkcjonalności.

AUTORZY

 Nicolas François <[email protected]>

PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

Copyright 2004-2007 by Nicolas FRANÇOIS <[email protected]>.

Program jest wolnym oprogramowaniem; można go redystrybuować i/lub modyfikować zgodnie z warunkami licencji GPL (patrz plik COPYING).