Locale::Po4a::NewsDebian(3) konwersja plików NEWS.Debian z/do plików PO

OPIS

Celem projektu po4a (``PO for anything'') jest ułatwienie tłumaczeń (oraz, co ciekawsze, zarządzania tłumaczeniami) przy użyciu narzędzi gettext w tych obszarach, gdzie nie były używane, jak na przykład w obszarze dokumentacji.

Locale::Po4a::NewsDebian jest modułem ułatwiającym tłumaczenie plików NEWS.Debian do innych języków [używanych przez ludzi]. Pliki te zawierają informacje o istotnych nowościach w pakiecie.

OPCJE AKCEPTOWANE PRZEZ MODUŁ

BRAK.

STATUS MODUŁU

Nie testowany.

Może być preferowany dokładniejszy podział wpisów (na przykład wyszukiwanie /^ */), jednakże ta wersja jest zdrowsza, a wpisy w NEWS.Debian nie zmieniają się często.

AUTORZY

Inspiracją tego modułu był /usr/lib/dpkg/parsechangelog/debian,którego prawa autorskie to:

 Copyright (C) 1996 Ian Jackson. Niniejszy program jest oprogramowaniem wolnym,
 sprawdź Powszechną Licencję Publiczną GNU w wersji drugiej lub późniejszej, by
 dowiedzieć się o warunkach dystrybucji. Brak JAKIEJKOLWIEK gwarancji.

Adaptacji do po4a dokonali:

 Martin Quinson (mquinson#debian.org)

PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

 Copyright (c) 1996 by Ian Jackson.
 Copyright 2005 by SPI, inc.

Program jest wolnym oprogramowaniem; można go redystrybuować i/lub modyfikować zgodnie z warunkami licencji GPL (patrz plik COPYING).