Locale::Po4a::LaTeX(3) konwersja dokumentów LaTeX z/do plików PO

OPIS

Celem projektu po4a (``PO for anything'') jest ułatwienie tłumaczeń (oraz, co ciekawsze, zarządzania tłumaczeniami) przy użyciu narzędzi gettext w tych obszarach, gdzie nie były używane, jak na przykład w obszarze dokumentacji.

Locale::Po4a::LaTeX jest modułem ułatwiającym tłumaczenie dokumentów LaTeX do innych języków [używanych przez ludzi].

Moduł zawiera definicje wspólnych poleceń i środowisk LaTeX.

Listę obsługiwanych opcji można znaleźć w stronie podręcznika Locale::Po4a::TeX(3pm).

AUTORZY

 Nicolas François <[email protected]>

PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

Copyright 2004, 2005 by Nicolas FRANÇOIS <[email protected]>.

Program jest wolnym oprogramowaniem; można go redystrybuować i/lub modyfikować zgodnie z warunkami licencji GPL (patrz plik COPYING).