Locale::Po4a::KernelHelp(3) konwersja pomocy konfiguracji jądra z/do plików

OPIS

Locale::Po4a::KernelHelp jest modułem ułatwiającym tłumaczenie dokumentacji opcji konfiguracji jądra Linuksa do innych języków [używanych przez ludzi].

STATUS MODUŁU

Moduł został właśnie napisany i wymaga większej liczby testów. Większość potrzebnej pracy będzie dotyczyć narzędzi używanych do przetwarzania pliku (i konfigurowania jądra), tak żeby akceptowały czytanie dokumentacji z innego (przetłumaczonego) pliku.

AUTORZY

 Denis Barbier <[email protected]>
 Martin Quinson (mquinson#debian.org)

TŁUMACZENIE

 Robert Luberda <[email protected]>

PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

Copyright 2002 by SPI, inc.

Program jest wolnym oprogramowaniem; można go redystrybuować i/lub modyfikować zgodnie z warunkami licencji GPL (patrz plik COPYING).