Locale::Po4a::Guide(3) konwersja dokumentów Guide XML z/do plików PO

OPIS

Celem projektu po4a (``PO for anything'') jest ułatwienie tłumaczeń (oraz, co ciekawsze, zarządzania tłumaczeniami) przy użyciu narzędzi gettext w tych obszarach, gdzie nie były używane, jak na przykład w obszarze dokumentacji.

Locale::Po4a::Guide jest modułem ułatwiającym tłumaczenie dokumentacji dystrybucji Gentoo Linux do innych języków [używanych przez ludzi].

Format jest udokumentowany na stronie: http://www.gentoo.org/doc/en/xml-guide.xml

STATUS MODUŁU

Ten moduł jest w pełni funkcjonalny, ponieważ polega ma module Locale::Po4a::Xml. Definiuje tylko elementy i atrybuty do tłumaczenia.

Jedynym znanym problemem jest to, że nie dołącza plików za pomocą elementu <include href=``...''>, jednak można przetłumaczyć wszystkie takie pliki osobno i zazwyczaj lepiej je mieć rozdzielone.

AUTORZY

 Jordi Vilalta <[email protected]>

TŁUMACZENIE

 Robert Luberda <[email protected]>

PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

Copyright (c) 2004 by Jordi Vilalta <[email protected]>

Program jest wolnym oprogramowaniem; można go redystrybuować i/lub modyfikować zgodnie z warunkami licencji GPL (patrz plik COPYING).