Locale::Po4a::Docbook(3) konwersja dokumentów DocBook XML z/do plików PO

OPIS

Celem projektu po4a (``PO for anything'') jest ułatwienie tłumaczeń (oraz, co ciekawsze, zarządzania tłumaczeniami) przy użyciu narzędzi gettext w tych obszarach, gdzie nie były używane, jak na przykład w obszarze dokumentacji.

Locale::Po4a::Docbook jest modułem ułatwiającym tłumaczenie dokumentów DocBook XML do innych języków [używanych przez ludzi].

Proszę zauważyć, że ten moduł jest wciąż rozwijany i nie jest dystrybuowany w oficjalnych wydaniach po4a, gdyż nie jest wystarczająco stabilny. Jeśli chcesz spróbować, musisz go ściągnąć z CVS-a.

STATUS MODUŁU

Ten moduł jest w pełni funkcjonalny, ponieważ polega ma module Locale::Po4a::Xml. Definiuje tylko elementy i atrybuty do tłumaczenia.

Jedynym znanym problemem jest to, że nie obsługuje on jeszcze encji, włączając to encje dołączania plików, jednak można po prostu oddzielnie przetłumaczyć większość tych plików (poza typowymi plikami encji). Zresztą i tak zazwyczaj lepiej zarządzać nimi oddzielnie.

AUTORZY

 Jordi Vilalta <[email protected]>

TŁUMACZENIE

 Robert Luberda <[email protected]>

PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

 Copyright (c) 2004 by Jordi Vilalta  <[email protected]>
 Copyright (c) 2007-2009 by Nicolas François <[email protected]>

Program jest wolnym oprogramowaniem; można go redystrybuować i/lub modyfikować zgodnie z warunkami licencji GPL (patrz plik COPYING).