Locale::Po4a::Dia(3) konwertuje nieskompresowane diagramy DIA do/z plików PO

OPIS

Celem projektu po4a (``PO for anything'') jest ułatwienie tłumaczeń (oraz, co ciekawsze, zarządzania tłumaczeniami) przy użyciu narzędzi gettext w tych obszarach, gdzie nie były używane, jak na przykład w obszarze dokumentacji.

Locale::Po4a::Dia jest modułem ułatwiającym tłumaczenie diagramów w nieskompresowanym formacie Dia do innych języków [używanych przez ludzi].

Dia (graficzny edytor diagramów) można pobrać z:
  http://www.gnome.org/projects/dia/

TŁUMACZENIE Z POMOCĄ PO4A::DIA

Ten moduł tłumaczy tylko nieskompresowane diagramy Dia. Aby w programie Dia zachować diagram nieskompresowany, należy odznaczyć opcję ``Kompresuj pliki diagramów'' (``Compress diagram files'') w okienku ``Zapisz diagram'' (``Save Diagram'').

Innym sposobem jest rozpakowanie plików dia, używając polecenia:
  gunzip < oryginalny.dia > rozpakowany.dia

STATUS MODUŁU

Ten moduł jest w pełni funkcjonalny, ponieważ polega na module Locale::Po4a::Xml. Definiuje tylko elementy do tłumaczenia (<dia:string>) i odfiltrowuje wewnętrzne łańcuchy znaków (zawartość elementu <dia:diagramdata>), których się nie tłumaczy.

AUTORZY

 Jordi Vilalta <[email protected]>

PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

Copyright (c) 2004 by Jordi Vilalta <[email protected]>

Program jest wolnym oprogramowaniem; można go redystrybuować i/lub modyfikować zgodnie z warunkami licencji GPL (patrz plik COPYING).