Locale::Po4a::Chooser(3) zarządza modułami po4a

OPIS

Locale::Po4a::Chooser is a module to manage po4a modules. Previously, all po4a binaries used to know all po4a modules (pod, man, sgml, etc). This made the addition of a new module boring, because you had to make sure that the documentation is synchronized in all modules, and that each of them can access the new module.

Teraz należy wywołać funkcję Locale::Po4a::Chooser::new(), przekazując nazwę modułu jako jej argument.

The function Locale::Po4a::Chooser::list() lists the available formats, and exits with the value passed as argument. So, we call Locale::Po4a::Chooser::list(0) when requested for the list of formats, and Locale::Po4a::Chooser::list(1) when passed an invalid format name.

AUTORZY

 Denis Barbier <[email protected]>
 Martin Quinson (mquinson#debian.org)

TŁUMACZENIE

 Robert Luberda <[email protected]>

PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

Copyright 2002,2003,2004,2005,2014 by SPI, inc.

Program jest wolnym oprogramowaniem; można go redystrybuować i/lub modyfikować zgodnie z warunkami licencji GPL (patrz plik COPYING).