llround(3) zaokrąglenie do

Other Alias

lround, lroundf, lroundl, llroundf, llroundl

SKŁADNIA

#include <math.h>


long int lround(double x);
long int lroundf(float x);
long int lroundl(long double x);

long long int llround(double x);
long long int llroundf(float x);
long long int llroundl(long double x);

Proszę linkować z -lm.

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

Wszystkie pokazane wyżej funkcje:

_XOPEN_SOURCE >= 600 || _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L;
lub cc -std=c99

OPIS

Funkcje te zaokrąglają swoje argumenty do najbliższej liczby całkowitej, ale w stronę na zewnątrz od zera, niezależnie od bieżącego kierunku zaokrąglania (patrz fenv(3)).

Proszę zauważyć, że w przeciwieństwie do funkcji round(3) i ceil(3) itp., typ wartości zwracanej przez te funkcje różni się od typu ich parametrów.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje te zwracają zaokrągloną wartość całkowitą.

Jeżeli x wynosi NaN lub nieskończoność lub zaokrąglona wartość jest zbyt duża, by mogła być umieszczona w typie long (lub long long w przypadku funkcji ll*), to występuje błąd dziedziny, a zwracana wartość nie jest określona.

BŁĘDY

Informacje o tym, jak określić, czy wystąpił błąd podczas wywołania tych funkcji, można znaleźć w podręczniku math_error(7).

Mogą wystąpić następujące błędy:

Błąd dziedziny: x wynosi NaN lub nieskończoność lub zaokrąglona wartość jest zbyt duża.
Rzucany jest wyjątek niepoprawnej operacji zmiennoprzecinkowej (FE_INVALID).

Funkcje te nie ustawiają zmiennej errno.

WERSJE

Funkcje te pojawiły się po raz pierwszy w wersji 2.1 biblioteki glibc.

ATRYBUTY

Wielowątkowość (patrz pthreads(7))

Funkcje lround(), lroundf(), lroundl(), llround(), llroundf() i llroundl() są bezpieczne dla wątków.

ZGODNE Z

C99, POSIX.1-2001.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <[email protected]>, Robert Luberda <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.