lldiv(3) obliczanie ilorazu oraz reszty dzielenia liczb

Other Alias

div, ldiv, imaxdiv

SKŁADNIA

#include <stdlib.h>


div_t div(int numerator, int denominator);
ldiv_t ldiv(long numerator, long denominator);
lldiv_t lldiv(long long numerator, long long denominator);

#include <inttypes.h>

imaxdiv_t imaxdiv(intmax_t numerator, intmax_t denominator);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

lldiv():

_XOPEN_SOURCE >= 600 || _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L;
lub cc -std=c99

OPIS

Funkcja div() oblicza wartość numerator/denominator, a następnie zwraca iloraz i resztę w strukturze div_t, która zawiera dwa elementy całkowite (w nieokreślonym porządku) nazwane quot i rem. Iloraz jest zaokrąglany w kierunku zera. Wynik spełnia następującą równość: quot*denominator+rem = numerator.

Funkcje ldiv(), lldiv() i imaxdiv() robią to samo, dzieląc liczby wskazanych typów i zwracając wynik w strukturze o wskazanej nazwie. We wszystkich przypadkach pola quot i rem są takiego samego typu, jak argumenty funkcji.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Struktura div_t (itp.).

ATRYBUTY

Wielowątkowość (patrz pthreads(7))

Funkcje div(), ldiv(), lldiv() i imaxdiv() są bezpieczne dla wątków.

ZGODNE Z

SVr4, 4.3BSD, C89. C99. Funkcje lldiv() i imaxdiv() zostały dodane w C99.

PRZYKŁAD

Po
        div_t q = div(-5, 3);
wartości q.quot oraz q.rem wynoszą odpowiednio -1 i -2.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM) <[email protected]> i Robert Luberda <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.