links(1) Tekstowa przeglądarka WWW w stylu Lynx'a

SKŁADNIA

links [opcje] URL

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

links to tekstowa przeglądarka www oparta na ncurses. Posiada kolorowy interfejs, renderuje tabele, pobiera pliki w tle, posiada menu oraz prosty i zwarty kod.

W tej chwili jeszcze nie w pełni obsługuje wyświetlanie ramek, ale to niedługo się zmieni.

links rozpoznaje lokalne (file://) oraz zdalne (http:// lub ftp://) typy URL-i.

KLAWISZE

Można używać następujących kombinacji klawiszy:
ESC
wywołuje menu
^P, ^N
przewiń ekran w górę, dół
[, ]
przewiń ekran w lewo, prawo
góra, dół
zaznacz odnośnik
->
wybierz odnośnik
<-
powrót
g
przejdź do URL
/
szukaj
?
szukaj wstecz
n
znajdź następne
N
znajdź poprzednie
=
informacje o dokumencie
\
źródło dokumentu
d
pobierz
^C
wyjście

OPCJE

Większość opcji może byś ustawionych bezpośrednio w przeglądarce lub w pliku konfiguracyjnym, więc nie musisz przejmować się zbytnio poniższymi:
-async-dns <0>/<1>
Asyncronous DNS resolver on(1)/off(0).
-max-connections <maks>
Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń. (domyślnie: 10)
-max-connections-to-host <maks>
Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń z jednym serwerem. (domyślnie: 2)
-retries <próby>
Liczba prób nawiązania połączenia. (domyślnie: 3)
-receive-timeout <sek>
Maksymalny czas na nawiazanie połączenia. (domyślnie: 120)
-unrestartable-receive-timeout <sek>
Maksymalny czas na nawiazanie niewznawialnego połączenia. (domyślnie: 600)
-format-cache-size <liczba>
Liczba stron sformatowanych dokumentów w pamięci podręcznej. (domyślnie: 5)
-memory-cache-size <Kbajty>
Pamięć podręczna w kilobajtach. (default: 1024)
-http-proxy <host:port>
Nazwa i numer portu serwera HTTP proxy. (domyślnie: nic)
-ftp-proxy <host:port>
Nazwa i numer portu serwera FTP proxy. (domyślnie: nic)
-download-dir <ścieżka>
Domyślny katalog na pobierane pliki (domyślnie: aktualny katalog)
-assume-codepage <strona kodowa>
Strona kodowa używana gdy nie jest określona żadna inna. (domyślnie: ISO 8859-1)
-version
Wyświetla numer wersji links.

PLIKI

~/.links/.links.cfg
Plik konfiguracyjny tworzony automatycznie przez links.

PLATFORMY

links na pewno działa na następujących systemach Linux, FreeBSD, Solaris, IRIX, HPUX, Digital Unix oraz OS/2. Port dla Win32 jest nadal w fazie beta-testów.

BŁĘDY

Nie można ustanowić połączenia z niektórymi serwerami FTP (Novell, NT). Połączenie zawiesza się na "Wysyłam żądanie".

OS/2: gdy nie powiedzie się połączenie zwracany jest błąd "Niewłaściwy argument".

OS/2: gdy jest uruchomiony w trybie pełnoekranowym, myszka pozostawia cienie.

Proszę wysyłać informacje o wszelkich znalezionych błędach pod adres Mikulas Patocka <[email protected]>

LICENCJA

links jest oprogramowaniem wolnodostępnym; możesz go rozprowadzać dalej i/lub modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej przez Fundację Wolnodostępnego Oprogramowania - według wersji 2-giej tej Licencji lub którejś z późniejszych wersji.

AUTOR

Autorem links jest Mikulas Patocka <[email protected]>

Ta strona manuala została napisana przez Grin <[email protected]>, wielkiego zwolennika links, który używa tej przeglądarki na systemie Debian GNU/Linux.

Tłumaczenia dokonał Arkadiusz 'Jo Joro' Sochala <[email protected]>

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 1 links

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.