Liferea(1) Czytnik wiadomości RSS/RDF i Atom

SKŁADNIA

liferea [OPCJE]

OPIS

Liferea (Linuksowy Czytnik Wiadomości) to przeglądarka kanałów RSS/RDF oraz Atom obsługująca również kanały CDF, OCS i katalogi OPML. Z założenia jest klonem Windowsowego czytnika FeedReader. Umożliwia zarządzanie listą subskrypcji, przeglądanie, wyszukiwanie w elementach oraz wyświetlanie ich zawartości z wykorzystaniem bibliotek GtkHTML lub Mozilli.

OPCJE

--version
Wyświetl informację o wersji i wyjdź
--help
Wyświetl podsumowanie opcji i wyjdź
--mainwindow-state=STAN
Uruchom główne okno Liferea w jednym ze STANów: shown, iconified, hidden
--debug-cache
Wyświetl informacje debugowania obsługi pamięci podręcznej
--debug-conf
Wyświetl informacje debugowania obsługi konfiguracji
--debug-update
Wyświetl informacje debugowania procesu uaktualniania subskrypcji
--debug-parsing
Wyświetl informacje debugowania funkcji przetwarzających
--debug-gui
Wyświetl informacje debugowania wszystkich funkcji interfejsu graficznego
--debug-trace
Wyświetl informacje debugowania wykonywania funkcji
--debug-all
Wyświetl wszelkie możliwe informacje debugowania
--debug-verbose
Wyświetl szczegółowe informacje debugowania

ZMIENNE ŚRODOWISKOWE

http_proxy
Jeśli pośrednik sieciowy (proxy) nie został podany w Preferencjach Liferea (pobierany z konfiguracji Gconf), używany będzie serwer podany w zmiennej $http_proxy. Wartość zmiennej $http_proxy powinna zawierać URI żądanego serwera proxy, na przykład 'http://proxy.example.com:3128/'.

PLIKI

/usr/lib/liferea/
Wtyczki Liferea
/usr/share/liferea/css/
Arkusze stylów używane do modyfikowania wyglądu przeglądarki artykułów
/usr/share/liferea/opml/
Przykładowe listy subskrypcji
~/.liferea/
Listy subskrypcji użytkownika oraz pliki pamięci podręcznej

AUTORZY

Lars Windolf <[email protected]>
Nathan J. Conrad <[email protected]>