lexgrog(1) przetwarza nagłówki stron podręcznika ekranowego

SKŁADNIA

lexgrog [-m|-c] [-dfw?V] [-E kodowanie_znaków] plik ...

OPIS

lexgrog jest implementacją w lexie tradycyjnych narzędzi "zgadywanki groffa". Ze swojej linii poleceń czyta listę plików, które mogą być albo źródłami stron podręcznika albo preformatowanymi stronami "cat", i wyświetla ich nazwy i opisy, tak jak są używane przez apropos i whatis, albo listę filtrów preprocesora wymaganych przez stronę podręcznika zanim zostanie przekazana do nroff lub troff, albo obie te listy.

Jeżeli wejście lexgrog jest w złym formacie, to wypisze on komunikat "parse failed"; może to być użyteczne dla zewnętrznych programów sprawdzających poprawność stron podręcznika. Jeżeli jednym z plików wejściowych lexgroga jest "-", to będzie czytał ze swojego standardowego wejścia; jeśli plik wejściowy jest skompresowany, to go automatycznie zdekompresuje.

OPCJE

-d, --debug
Wyświetla informację diagnostyczną (debug).
-m, --man
Przetwarza wejście jako pliki źródłowe stron podręcznika ekranowego. Jest to zachowanie domyślne, jeśli nie podano ani --man, ani --cat.
-c, --cat
Przetwarza wejście jako sformatowane wcześniej strony podręcznika ekranowego ("strony cat"). --man i --cat nie mogą być użyte jednocześnie.
-w, --whatis
Wyświetla nazwę i opis z nagłówka strony podręcznika ekranowego, używanego przez apropos i whatis. Jest to domyślne zachowanie, jeżeli nie podano ani --whatis, ani --filters.
-f, --filters
Wyświetla listę filtrów potrzebnych do wstępnego przetworzenia strony podręcznika zanim zostanie sformatowana przez program nroff lub troff.
-E kodowanie_znaków, --encoding kodowanie_znaków
Nadpisuje odgadnięte kodowanie znaków strony podręcznika, ustawiając je na kodowanie_znaków.
-?, --help
Wyświetla komunikat pomocy i kończy pracę.
--usage
Wyświetla krótki opis użycia programu i kończy pracę.
-V, --version
Wyświetla informację o wersji.

KOD ZAKOŃCZENIA

0
Program zakończony bez żadnych błędów.
1
Błąd użycia.
2
lexgrog nie umiał przetworzyć jednego lub więcej spośród plików wejściowych.

PRZYKŁADY

  $ lexgrog man.1
  man.1: "man - interfejs stron podręcznika ekranowego"
  $ lexgrog -fw man.1
  man.1 (t): "man - interfejs stron podręcznika ekranowego"
  $ lexgrog -c whatis.cat1
  whatis.cat1: "whatis - wyświetla opisy stron podręcznika ekranowego"
  $ lexgrog broken.1
  broken.1: parse failed

PRZETWARZANIE WHATIS

mandb (oparty na tym samym kodzie, co lexgrog) przetwarza sekcję NAZWA (NAME) znajdującą się samej górze strony podręcznika ekranowego, szukając w niej nazw i opisów. Mimo że parser jest całkiem tolerancyjny, ponieważ musi sobie radzić z rożnymi formatami, które były używane na przestrzeni lat, to jednak czasem nie potrafi wyciągnąć potrzebnych informacji.

Jeżeli używany jest tradycyjny zbiór makr man, to poprawna sekcja NAZWA wygląda tak jak poniżej:

.SH NAZWA
foo \- program, który coś robi

Niektóre programy do obsługi stron podręcznika wymagają, aby separator '\-' był dokładnie taki, jak to pokazano; mandb jest bardziej tolerancyjny, jednakże w celu zachowania kompatybilności z innymi systemami dobrym pomysłem jest pozostawienie znaku odwrotnego ukośnika.

Po lewej stronie może występować kilka nazw, rozdzielonych od siebie przecinkami. Nazwy zawierające białe znaki są ignorowane, aby uniknąć nieprawidłowego zachowania przy niektórych źle sformatowanych sekcjach NAZWA. Tekst po prawej stronie ma dowolną postać i może zajmować wiele linii. Jeżeli w tej samej stronie podręcznika udokumentowanych jest kilka programów z różnymi opisami, powinna być użyta poniższa forma:

.SH NAZWA
foo, bar \- programy, które coś robią
.br
baz \- program, który nic nie robi

(Zamiast makra .br można użyć makra, które zaczyna nowy akapit, na przykład .PP.)

Podczas używania pochodzącego z systemów BSD zbioru makr mdoc poprawna sekcja NAZWA powinna wyglądać tak jak poniżej:

.Sh NAZWA
.Nm foo
.Nd program, który coś robi

Jest kilka powszechnych przyczyn, dla których przetwarzanie whatis kończy się fiaskiem. Czasami autorzy stron podręcznika zastępują '.SH NAZWA' przez '.SH MÓJPROGRAM', co powoduje, że mandb nie potrafi odnaleźć potrzebnych informacji. Czasami autorzy umieszczają wprawdzie sekcję NAZWA, ale zawierają w niej dowolny tekst zamiast używać 'nazwa \- opis'. Jednakże każda składania przypominająca powyższą powinna być akceptowana.

UWAGI

lexgrog próbuje przetwarzać pliki zawierające żądania .so, jednakże będzie zdolny to zrobić tylko wtedy, gdy pliki te są poprawnie zainstalowane w hierarchii stron podręcznika ekranowego.

AUTOR

Autorami kodu używanego przez program lexgrog do przetwarzania stron podręcznika są:

Wilf. ([email protected]).Fabrizio Polacco ([email protected]).Colin Watson ([email protected]).

Colin Watson napisał obecne wcielnie interfejsu linii poleceń i tę stronę podręcznika ekranowego.

TŁUMACZENIE

Wojciech Kotwica w 1999 roku przetłumaczył część stron podręcznika pakietu man-db i udostępnił je w ramach Projektu Tłumaczenia Manuali.
Robert Luberda tłumaczenie zaktualizował i uzupełnił w roku 2008.