konwert(1) interfejs do różnych konwersji kodowań znaków

UŻYCIE

konwert FILTR [PLIK]... [-o WYNIK | -O]

OPIS

Konwert pozwala filtrować wiele plików przez wiele filtrów. Filtruje podane PLIKI, albo stdin jeśli żadnych nie określono.

Prosty FILTR jest nazwą pliku wykonywalnego z katalogu ~/.konwert/filters albo z ogólnosystemowego, normalnie /usr/share/konwert/filters. Taki program sam filtruje stdin na stdout.

Reguła filtrowania może być bradziej skomplikowana:

konwert FILTR1+FILTR2 znaczy konwert FILTR1 | konwert FILTR2.

konwert FORMAT1-FORMAT2, o ile taki filtr nie istnieje, próbuje znaleźć wspólny FORMAT3, taki że oba filtry FORMAT1-FORMAT3 i FORMAT3-FORMAT1 istnieją.

konwert FILTR/ARG/... przekazuje filtrowi argumenty. Argumenty mogą być też podane tutaj: FORMAT1/ARG-FORMAT2. Znaczenie arguentów zależy od konkretnego filtru.

konwert '(KOMENDA ARG...)' wykonuje dane polecenie powłoki. Jest to przydatne z opcjami -o albo -O. Komenda nie może zawierać łańcucha )+, który zakończy specyfikację tego filtru.

OPCJE

-o WYNIK
wyjście idzie do tego pliku/katalogu zamiast na stdout
-O
każdy plik źródłowy jest zastępowany swoim tłumaczeniem
--help
wyświetla opis i wychodzi
--version
wyświetla informację o wersji i wychodzi

Przekierowanie wyjścia do jednego z plików źródłowych przez -o albo > zamiast -O zniszczy ten plik! Opcja -O tworzy tymczasowy plik w /tmp i później kopiuje go z powrotem na źródło.

KONWERSJE KODOWAŃ ZNAKÓW

Można konwertować tekst między dowolnymi dwoma zestawami znaków, na przykład konwert cp437-iso2.

Znaki niedostępne w docelowym zestawie będą zastąpione przybliżeniami dostępnymi znakami. Przybliżenia nie muszą być pojedynczymi znakami.

Filtry obsługują teraz następujące zestawy znaków:

ascii
siedmiobitowe ASCII
utf8 = unicode
Unikod (Unicode) w UTF-8
iso1 = isolatin1 ISO-8859-1 albo ISO Latin 1 (zachodnioeuropejskie)
iso2 = isolatin2
ISO-8859-2 albo ISO Latin 2 (środkowoeuropejskie)
iso3 = isolatin3
ISO-8859-3 albo ISO Latin 3 (Esperanto)
iso4 = isolatin4
ISO-8859-4 albo ISO Latin 4 (bałtyckie)
iso5 = isolatincyr
ISO-8859-5 (cyrylica)
iso6 = isolatinarabic
ISO-8859-6 (arabskie)
iso7 = isolatingreek
ISO-8859-7 (greckie)
iso8 = isolatinhebrew
ISO-8859-8 (hebrajskie)
iso9 = isolatin5 = isolatintur
ISO-8859-9 albo ISO Latin 5 (tureckie)
iso10 = isolatin6 = isolatinnordic
ISO-8859-10 albo ISO Latin 6 (nordyckie)
iso12 = isolatin7 = isolatinceltic
ISO-8859-12 albo ISO Latin 6 (celtyckie) - Draft
iso13 = isolatin8 = isolatinbaltic
ISO-8859-13 albo ISO Latin 6 (bałtyckie) - Draft
iso14 = isolatin9 = isolatinsami
ISO-8859-14 albo ISO Latin 6 (Sámi) - Draft
iso15
ISO-8859-15 - Draft
koi8r KOI8-R (rosyjskie)
koi8u
KOI8-U (ukraińskie, białoruskie)
koi8uni
KOI8-Uni (cyrylica)
cp1250 = wince = winlatin2 Windows CP-1250 albo Win Latin 2 (środkowoeuropejskie)
cp1251 = wincyr
Windows CP-1251 (cyrylica)
cp1252 = winwest = winlatin1
Windows CP-1252 albo Win Latin 1 (zachodnioeuropejskie)
cp1253 = wingr
Windows CP-1253 (greckie)
cp1254 = wintur
Windows CP-1254 (tureckie)
cp1255 = winhebrew
Windows CP-1255 (hebrajskie)
cp1256 = winarabic
Windows CP-1256 (arabskie)
cp1257 = winbaltic
Windows CP-1257 (bałtytckie)
cp1258 = winviet
Windows CP-1258 (wietnamskie)
cp437 = icmeng DOS CP-437 (angielskie)
cp737 = dosgreek
DOS CP-737 (greckie)
cp775 = dosbaltic
DOS CP-775 (bałtyckie)
cp850 = doswest = doslatin1
DOS CP-850 aka DOS Latin 1 (zachodnioeuropejskie)
cp852 = dosce = doslatin2
DOS CP-852 aka DOS Latin 2 (środkowoeuropejskie)
cp855 = doscyr
DOS CP-855 (cyrylica)
cp857 = dostur
DOS CP-857 (tureckie)
cp860 = dosportugal
DOS CP-860 (portugalskie)
cp861 = dosiceland
DOS CP-861 (islandzkie)
cp862 = doshebrew
DOS CP-862 (hebrajskie)
cp863 = doscanadfr
DOS CP-863 (kanadyjskie - francuskie)
cp864 = dosarabic
DOS CP-864 (arabskie)
cp865 = dosnordic
DOS CP-865 (nordyckie)
cp866 = dosrussian
DOS CP-866 (rosyjskie)
cp869 = dosgreek2
DOS CP-869 (greckie 2)
cp874 = dosthai
DOS CP-874 (tajskie)
mac Macintosh Roman (zachodnioeuropejskie)
macce
Macintosh Central European (wschodnioeuropejskie)
maccyr
Macintosh Cyrillic (cyrylica)
macgreek
Macintosh Greek (greckie)
maciceland
Macintosh Icelandic (islandzkie)
mactur
Macintosh Turkish (tureckie)
csk,
cyfromat,
dhn,
fidomazovia,
iea,
logic,
mazovia,
microvex
DOSowe zestawy znaków do polskiego
amigapl,
fat,
xjp
Amigowe zestawy znaków do polskiego
kamenicky
DOSowy zestaw znaków do czeskiego i sĽowackiego
wingreek
WinGreek (kodowanie dla starożytnej greki według windowsowego fontu)
babelpl TeX [polish]{babel}: acelnoszr
ciachy
TeX \prefixing: /a/c/e/l/n/o/s/x/z
xmetodo Esperanto: cx gx hx jx sx ux (vx w)
hmetodo
Esperanto: ch gh hh jh sh u
antauxcxap
Esperanto: ^c ^g ^h ^j ^s ^u (~u)
postcxap
Esperanto: c^ g^ h^ j^ s^ u^ (u~)
apostrofoj
Esperanto: c' g' h' j' s' u'
malapostrofoj
Esperanto: c` g` h` j` s` u`
viscii
VISCII (wietnamski)
viqri
Vietnamese Quoted Readable Implicit
htmldec SGMLowe/HTMLowe numery znaków (dziesiątkowo): Æ ě →
htmlhex
SGMLowe/HTMLowe numery znaków (szesnastkowo) Æ ě →
htmlent
SGMLowe/HTMLowe encje (nazwy znaków): Æ &ecaron →
html
Wszystkie trzy powyżej (tylko jako format wejściowy)
tex
TeX wraz z niektórymi rozszerzeniami LaTeXa albo AMS-TeXa. Nie ma rozróżnienia między normalnym trybem a matematycznym - prawdopodobbie będziesz musiał ręcznie podostawiać trochę znaków $.
mnemonic Mnemoniki RFC 1345 poprzedzone przez &
mnemonic1
Mnemoniki RFC 1345 poprzedzone przez `
any/JĘZYK (np. any/pl-iso2)
Ten specjalny format wejściowy rozpozna kodowanie automatycznie, na podstawie częstości znaków znalezionych w tekście. Z każdym językiem jest skojarzony zbiór możliwych kodowań używanych dla niego i średnie częstości jego liter (wyłączając litery ASCII). Użyte zostanie najlepiej pasujące kodowanie. Filtr obsługuje teraz języki cs (czeski), de (niemiecki), el (grecki), eo (Esperanto), es (hiszpański), fr (francuski), he (hebrajski), it (włoski), pl (polski), pt (portugalski), ru (rosyjski) i sv (szwedzki).
varpl
Wymieszane polskie ISO-8859-2, CP-1250 i UTF-8. W polskich warunkach sugeruję podpięcie tego jako filtr w czytniku newsów (dla szybkości lepiej wołać bezpośrednio, a nie przez konwerta).
vareo
Wymieszane różne kodowania Esperanta.

OPCJE KONTROLUJĄCE POWYŻSZE KONWERSJE

/1 (np. konwert iso2-ascii/1)
Każdy niedostępny znak będzie zastąpiony przez pojedynczy przybliżający znak, a nie przez napis. Przydatne dla programu filterm albo dla preformatowanego tekstu. Ta opcja jest automatycznie włączana jeśli filtr jest używany jako wyjście filterma.
/html
Zakłada, że tekst jest HTMLem. Znaki & < > wynikłe z przybliżeń innych znaków będą prawidłowo wyeskejpowane do &quot; &amp; &lt; &gt;. Nagłówek <META http-equiv=content-type content=text/html; charset=...> będzie poprawiony jeśli wystąpi.
/htmldec
Konwertuje META jak wyżej. Niedostępne znaki będą zakodowane w &#Unikodzie;.
/htmlhex
Konwertuje META jak wyżej. Niedostępne znaki będą zakodowane w szesnastkowym &#xUnikodzie;.
/tex
Niedostępne znaki będą opisane w TeXu. Znaki # $ % & \\ ^ _ { | } ~ wynikłe z przybliżeń niektórych znaków będą prawidłowo wyeskejpowane do \\# \\$ \\% \\& $\\backslash$ \\^{} \\_ \\{ $|$ \\} \\\\~{}.
/asciichar
Rozpoznaje niektóre reprezentacje znaków w ASCII, np. (c) ... 1/2 >=.
/rosyjski
Rosyjski tekst będzie oddany w polskiej transkrypcji fonetycznej.

Niektóre filtry wyjściowe mogą użyć informacji o języku do lepszego przybliżenia niedostępnych liter, np. w /de (niemieckim): äae zamiast a.

INNE FILTRY

any/JĘZYK-test
Rozpoznaje kodowanie, ale zamiast konwersji tekstu pokazuje tylko nazwę kodowania. Dodatkowa opcja /all pokazuje wszystkie możliwe kodowania, posortowane od lepszych do gorszych.
cr
lf
crlf
Wymusza określoną konwencję oznaczenia końców linii. cr = Macintosh, lf = Unix i Amiga, crlf = Windows i DOS. Konwencja wejściowa jest rozpoznawana automatycznie.
expand
Rozwija tabulacje na spacje (używa programu expand z textutils).
unexpand
Kompresuje spacje na początku linii do tabulacji (używa programu unexpand z textutils).
rmspacesateol
Usuwa spacje i tabulacje z końców linii.
qp-8bit
8bit-qp
Kodowanie MIME Quoted Printable: =A3=F3d=BC.
rtf-8bit
8bit-rtf
Rich Text Format: \\\\'a3\\\\'f3d\\\\'9f.
txt-htmlchar
Eskejpuje & < > w SGMLowe/HTMLowe encje &quot; &amp; &lt; &gt;. Wygodne do włączania pliku tekstowego w HTMLowych tagach <PRE> </PRE>.
htmlchar-txt
W drugą stronę.
rot13
Gb wrfg qrzbafgenpwn ebg13.
toupper
tolower
Zamienia tekst na duże / małe litery. Na razie tylko ASCII.
prn7pl
Konwertuje polskie znaki na sekwencje sterujęce drukarki zgodnej z EPSON wykorzystując jedynie podstawowe znaki 7-bitowe, cofając głowicę drukarki i drukując na odpowiedniej wysokości ,.'` dające w sumie pseudo- polskie znaki. Przyjmuje opcje: /nlq (domyślne) optymalizowane do drukarek o lepszej rozdzielczości i /draft - np. dla trybu draft 9-igłówki.

PLIKI

/usr/share/konwert/filters/*
~/.konwert/filters/*

ZOBACZ TEŻ

trs(1), filterm(1)

BŁĘDY

Znak APPLE i zestawach mac* oraz znaki CH i ch w koi8cs nie są zachowywane przy konwersji nawet kiedy są dostępne. Również nie przestrzegają opcji /1. Powód: nie ma ich w Unikodzie.

COPYRIGHT

Konwert jest pakietem służącym do konwersji między różnymi kodowaniami znaków.

Copyright (c) 1998 Marcin 'Qrczak' Kowalczyk

Niniejszy program jest oprogramowaniem wolnodostępnym; możesz go rozprowadzać dalej i/lub modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej przez Fundację Wolnodostępnego Oprogramowania - według wersji 2-giej tej Licencji lub którejś z późniejszych wersji.

Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on użyteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania bliższych informacji - Powszechna Licencja Publiczna GNU.

Z pewnością wraz z niniejszym programem otrzymałeś też egzemplarz Powszechnej Licencji Publicznej GNU; jeśli nie - napisz do Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

AUTOR

 __("<  Marcin Kowalczyk * [email protected] http://qrczak.home.ml.org/
 \__/    GCS/M d- s+:-- a21 C+++>+++$ UL++>++++$ P+++ L++>++++$ E->++
 ^^        W++ N+++ o? K? w(---) O? M- V? PS-- PE++ Y? PGP->+ t
QRCZAK         5? X- R tv-- b+>++ DI D- G+ e>++++ h! r--%>++ y-