kmplot(1) Program rysujący funkcje matematyczne

STRESZCZENIE

kmplot [plik] [Standardowe opcje] [Standardowe opcje Qt]

OPIS

KmPlot jest programem do rysowania funkcji matematycznych dla środowiska KDE Zawiera wbudowany parser o dużych możliwościach. Możesz rysować różne funkcje jednocześnie i łączyć je by tworzyć nowe.

KmPlot umożliwia rysowanie funkcji parametrycznych i funkcji o współrzędnych biegunowych. Dostępnych jest wiele trybów siatki. Wykresy mogą być drukowane w wysokiej rozdzielczości i poprawnej skali.

Program KmPlot udostępnia także nieco możliwości numerycznych i graficznych, jak np. wypełnianie i obliczanie pola powierzchni pomiędzy wykresem i osią x, odnajdywanie maksimów i minimów, dynamiczna zmiana parametrów funkcji, rysowanie funkcji pochodnych i całek.

KmPlot stanowi część modułu edukacyjnego środowiska KDE.

PARAMETRY

plik

Plik do otwarcia

AUTORZY

Autorzy KmPlot: Klaus-Dieter Möller <[email protected]>, Matthias Messmer <[email protected]> oraz Fredrik Edemar <[email protected]>

AUTOR

Ben Burton <[email protected]>

Autor.

PRZYPISY

1.
środowiska edukacyjnego KDE
http://edu.kde.org/kmplot/