kmem(4) pamięć systemowa, pamięć jądra i porty systemowe

Other Alias

mem, port

OPIS

mem jest plikiem urządzenia znakowego, który jest obrazem całej pamięci głównej komputera. Może być używany na przykład do badania (a nawet poprawiania) systemu.

Adresy bajtów w mem interpretuje się jako fizyczne adresy pamięci. Odwołania do nieistniejących miejsc w pamięci spowodują, że będą zwracane błędy.

Badanie i poprawianie pamięci przy ustawionych bitach tylko-odczyt lub tylko-zapis najprawdopodobniej doprowadzi do niespodziewanych wyników.

Najczęściej jest tworzony w następujący sposób:

mknod -m 660 /dev/mem c 1 1
chown root:kmem /dev/mem

Plik kmem jest tym samym, co mem, z tym wyjątkiem, że zamiast pamięci fizycznej udostępniana jest wirtualna pamięć jądra.

Najczęściej jest tworzony w następujący sposób:

mknod -m 640 /dev/kmem c 1 2
chown root:kmem /dev/kmem

Plik port jest zbliżony do mem, ale udostępniane są porty wejścia/wyjścia.

Najczęściej jest tworzony w następujący sposób:

mknod -m 660 /dev/port c 1 4
chown root:mem /dev/port

PLIKI

/dev/mem
/dev/kmem
/dev/port

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Paweł Olszewski (PTM) <[email protected]>, Robert Luberda <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.