killall5(8) wysyła sygnał do wszystkich procesów

SKŁADNIA

killall5 -numer-sygnału [-o pomiń-pid[,pomiń-pid...]]

OPIS

killall5 jest poleceniem killall z SystemV. Wysyła sygnał do wszystkich procesów, poza procesami jądra i procesami swojej sesji, więc nie ubije powłoki, w której pracuje skrypt, w którym wywołano tę komendę. Podstawowym (jedynym) zastosowaniem polecenia jest użycie w plikach startowych rc, z katalogu /etc/init.d.

OPCJE

-o pomiń-pid
Nakazuje killall5 pomijać procesy o podanym identyfikatorze procesu.

UWAGI

killall5 może zostać wywołany również jako pidof, który jest dowiązaniem symbolicznym do programu killall5.

KOD ZAKOŃCZENIA

Program zwraca zero, jeśli istnieje zabity proces. Zwraca 2, gdy nie zabito żadnego procesu i 1, gdy nie udało się znaleźć żadnego procesu (brak /proc/).

AUTOR

Miquel van Smoorenburg, [email protected]

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 2.88 oryginału.