kill(1) wysyła sygnał do procesu

SKŁADNIA

kill [opcje] pid [...]

OPIS

Sygnałem wysyłanym przez kill domyślnie jest TERM. Opcja -l lub -L pozwala wyszczególnić dostępne sygnały. Szczególnie przydatne sygnały to m.in. HUP, INT, KILL, STOP, CONT i 0. Sygnały alternatywne można podać na trzy sposoby: -9, -SIGKILL lub -KILL. Ujemne wartości PID mogą być użyte do wybrania całych grup procesów (zob. kolumnę PGID w wyjściu polecenia ps). PID -1jest szczególny - oznacza wszystkie procesy z wyjątkiem procesów kill i init.

OPCJE

pid [...]
Wysyła sygnał do każdego podanego pid.
sygnał
-s sygnał --signal sygnał Określa rodzaj wysyłanego sygnału. Sygnał może być podany jako nazwa lub numer. Zachowanie sygnałów jest wyjaśnione na stronie podręcznika signal(7).
-l, --list [sygnał]
Wyszczególnia nazwy sygnałów. Ta opcja posiada opcjonalny argument, który zmieni numer sygnału na jego nazwę lub na odwrót.
-L, --table
Wyszczególnia nazwy sygnałów w formie tabelki.

UWAGI

Używana powłoka (interpreter wiersza poleceń) może posiadać wbudowane polecenie kill. W takim wypadku polecenie opisane tutaj będzie musiało być uruchomione jako /bin/kill, by ominąć konflikt nazw.

PRZYKŁADY

kill -9 -1
Zabija wszystkie procesy, które może zabić użytkownik.
kill -l 11
Tłumaczy liczbę 11 na nazwę sygnału.
kill -L
Wyszczególnia dostępne sygnały w formie tabelki.
kill 123 543 2341 3453
Wysyła domyślny sygnał, SIGTERM, do wszystkich tych procesów.

STANDARDY

To polecenie jest zgodne z odpowiednimi standardami. Flaga -L jest specyficzna dla Linuksa.

AUTOR

Albert Cahalan napisał kill w 1999 roku, by zastąpić program z bsdutils, który nie był zgodny ze standardami. Wersja z util-linux może także działać poprawnie.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Zgłoszenia błędów proszę wysyłać na adres

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Łukasz Kowalczyk <[email protected]>, Michał Górny <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.3.10 oryginału.