kig(1) Interaktywna geometria dla środowiska KDE

STRESZCZENIE

kig [-c, --convert-to-native [-o, --outfile nazwa_pliku]] [Standardowe opcje KDE] [Standardowe opcje Qt]

OPIS

Kig jest programem Interaktywnej geometrii. Ma on służyć dwóm celom:

• Pozwolić uczniom na interaktywne poznawanie figur i koncepcji geometrycznych przy pomocy komputera

• Służyć jako narzędzie do rysowania figur geometrycznych w celu wstawiania ich do innych dokumentów.

Za pomocą tego programu, można wykonywać operacje geometryczne dokładnie tak jak na tablicy w klasie. Program ten jednak pozwala na przesuwanie i zmianę części rysunku, pozwalając obejrzeć jak ta zmiana wpływa na inne części wykresu.

Program Kig obsługuje makra loci i zdefiniowane przez użytkownika. Potrafi również eksportować i importować dane z plików utworzonych w innych programach takich jak np.: Cabri, Dr. Geo, KGeo, KSeg oraz XFig.

Program stanowi część modułu edukacyjnego środowiska KDE.

OPCJE

Opcje programu jako lista zmiennych

-c, --convert-to-native

Nie wyświetla okna GUI. Zamiast tego przeprowadza konwersję wskazanego pliku, do natywnego formatu programu Kig. Format Kig przekazywany jest następnie na standardowe wyjście, albo do pliku wskazanego w opcji --outfile.

-o, --outfile nazwa_pliku

Opcja używana wraz z opcją --convert-to-native do określenia pliku, do którego mają zostać zapisane w formacie Kig. Jeżeli opcja nie zostanie podana lub jako nazwa pliku wprowadzony zostanie znak - to dane zostaną zapisane na standardowe wyjście.

AUTORZY

Kig został napisany przez: Dominique Devriese <[email protected]>, Maurizio Paolini <[email protected]>, Franco Pasquarelli <[email protected]>, Pino Toscano <[email protected]>, and others.

Ten podręcznik został przygotowany przez Ben'a Burton'a <[email protected]> dla projektu Debiana.

AUTOR

Ben Burton <[email protected]>

Autor.

PRZYPISY

1.
środowiska KDE
http://edu.kde.org/kig/