kfind(1) narzędzie wyszukiwania plików dla KDE

STRESZCZENIE

kfind [ścieżka_przeszukiwania] [Standardowe opcje KDE] [Standardowe opcje Qt]

OPIS

Narzędzie wyszukiwania plików pozwala na wyszukiwanie określonych przez użytkownika plików na dysku, lub plików odpowiadających pewnemu wzorcowi. Można na przykład wyszukiwać plików określonego typu,plików zawierających pewne litery w nazwie lub fragment tekstu w swojej zawartości.

Program KFind jest narzędziem graficznym, i z reguły nie jest uruchamiany z linii poleceń.

PARAMETRY

ścieżka_przeszukiwania

Możliwe jest wprowadzenie kilku ścieżek oddzielonych średnikami. Można to wykorzystać do utworzenia na pulpicie lub panelu ikon szybkiego wyszukiwania w różnych lokalizacjach.

Opcje programu jako lista zmiennych

AUTORZY

Aktualnie opiekunem programu KFind jest . Lista wszystkich twórców dostępna jest w podręczniku dostępnym w programie khelpcenter.

Niniejsza dokumentacja została przygotowana przez: Lauri Watts <[email protected]>

AUTOR

Lauri Watts <[email protected]>

Autor.