kerneld(8) wykonuje działanie jądra w przestrzeni użytkownika (jak np. ładowanie modułów na życzenie)

SKŁADNIA

kerneld [ debug ] [ keep ] [ delay=<sekund> ] [ type=<numer wiadomości> ]

OPIS

Pomijając automatyczne usuwanie nie używanych modułów, kerneld wykonuje też specyficzne zadania jądra w przestrzeni użytkownika poprzez reagowanie na żądania z jądra docierające doń z kolejki komunikatów IPC. Dostęp do tej kolejki może być uzyskany z poziomu przestrzeni użytkownika za pomocą otwarcia kolejki w następujący sposób:

        qid = msgget(IPC_PRIVATE, 0600 | IPC_KERNELD);

Specyficzne zadanie jest określone typem wiadomości takim jak przedstawiono w <linux/kerneld.h>.

Struktura wiadomości kerneld jest następująca:

    struct kerneld_msg {
        long mtype;
        long id;
        char text[1];
    };
gdzie pole id jest używane jako numer widomości zwrotnej od kerneld z powrotem do jądra. Jeśli pole id ma wartość równą zero, to nie będzie żadnej odpowiedzi od kerneld.
(Zauważ, że nowa struktura jest tak ułożona, iż będzie zawierać pid żądającego w nagłówku protokołu.)

Jeśli zażądano odpowiedzi to w polu id będzie zapamiętany kod powrotu z działania kerneld.

Pole text jest używane by jądro mogło przekazać parametry do określonego działania wykonywanego przez kerneld. W wiadomościach zwrotnych to pole może zawierać wynik działania, będącego użytym (jeśli jest taka potrzeba) przez jądro.

Możliwe są następujące opcje:

debug
Z włączoną opcją debug (śledzenia) będziesz mógł obserwować obecny status wykonywanych przez kerneld zadań. Zauważ, że możesz kontrolować śledzenie, równie dobrze jak wszystkie inne parametry dzięki narzędziu kdstat.
keep
Opcja keep (zatrzymaj) powoduje, że kerneld ignoruje wszystkie żądania usunięcia modułów. Ta opcja może być przydatna w systemach, w których moduły nigdy nie powinny być usuwane (z jakichś tam powodów). Ta opcja powstrzymuje też przed procedurą automatycznego usuwania nieużywanych modułów, do której kerneld przystępuje co minutę (lub co <delay> sekund).
delay=<sekund>
Opcja delay zmienia wartość czasu oczekiwania kerneld na procedurę automatycznego usuwania nieużywanych modułów z domyślnych 60-u sekund na dowolną podaną wartość.
type=<typ wiadomości>
Domyślny typ to -255, co oznacza, że kerneld będzie nasłuchiwał wszystkich wiadomości, których typ jest mniejszy bądź równy 255. Jeśli dana jest wartość dodatnia to kerneld będzie oczekiwał tylko wiadomości podanego typu (podanej wartości).

kerneld wysyła wiadomości o błędach wywołując syslog z argumentem ułatwienia (facility) LOG_DAEMON.

HISTORIA

Pomoc do kerneld była zainspirowana dyskusjami z Jacques Gelinas <[email protected]>

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika.