kde4-config(1) Wyświetla ścieżki instalacji KDE

STRESZCZENIE

kde4-config [--expandvars] [--prefix] [--exec-prefix] [--libsuffix] [--localprefix] [--version] [--types] [--path typ] [--userpath typ] [--install typ]

OPIS

kde4-config to program konsolowy (wiersza poleceń) używany do pobierania informacji o instalacji KDE lub ścieżkach dostępu użytkownika.

Użyj tego programu do określenia miejsc instalacji rozmaitych aspektów KDE w Twoim systemie.

OPCJE

--expandvars

Rozwija ${prefix} i ${exec_prefix} na wyjściu

--prefix

Wkompilowany przedrostek dla bibliotek KDE

--exec-prefix

Wkompilowany exec_prefix for dla bibliotek KDE

--libsuffix

Wkompilowany przyrostek ścieżki dostępu do bibliotek

--localprefix

Przedrostek w $HOME używany do zapisywania plików

--version

Wkompilowane oznaczenie wersji bibliotek KDE

--types

Wypisuje wszystkie dostępne typy zasobów KDE

--path typ

Przeszukuje ścieżkę dostępu w poszukiwaniu określonego typu

--userpath typ

Ścieżki dostępu zdefiniowane przez użytkownika dla typów: desktop|autostart|trash|document

--install typ

Przedrostek instalacji plików zasobów

PRZYKŁADY

Wypisz katalog instalacyjny KDE najwyższego poziomu:

% kde4-config --prefix

Wypisz listę typów wszystkich zasobów:

% kde4-config --types

Wypisz ścieżkę dostępu do zainstalowanej tapety pulpitu:

% kde4-config --path wallpaper

ZOBACZ RÓWNIEŻ

kdeoptions(7)

BŁĘDY

Nie są znane żadne błędy.

AUTOR

Stephan Kulow <[email protected]>

Autor.