kbookmarkmerger(1) Program służący do łączenia danego zestawu zakładek z listą zakładek użytkownika.

STRESZCZENIE

kbookmarkmerger [opcje Qt...] [opcje KDE...] {katalog}

OPIS

kbookmarkmerger

jest programem do łączenia danych zakładek z zestawem zakładek użytkownika. Jeśli użytkownik nie posiada jeszcze utworzonych żadnych zakładek, tworzony jest nowy zestaw zakładek i wstawiane są do niego dane zakładki. Podczas wykonywania tych czynności program kbookmarkmerger zachowuje informacje na temat zakładek dodanych podczas poprzednich scaleń, tak więc żadna zakładka nie zostanie dodana więcej niż jeden raz. W przypadku, gdy KDE działa podczas uruchomienia programu kbookmarkmerger, to podsystem zakładek KDE zostanie poinformowany o wszystkich zmianach zakładek użytkownika, tak, że wszystkie programy uzyskujące dostęp do tych informacji (np. Konqueror) będą miały możliwość natychmiastowego wychwycenia zmian.

Rozwiązaniem, które było wykorzystywane wcześniej, aby uzyskać ten sam efekt, to zastosowanie starannie przygotowanego szkieletu katalogów domowych podczas tworzenia nowego konta użytkownika, aby dostarczyć mu standardowy zestaw zakładek. Problemem jednak było to, że po utworzeniu konta, żadne nowe zakładki nie mogły być dodane.

Mechanizm ten jest użyteczny dla administratorów systemu, którzy chcą dodać zakładkę skierowującą do określonego dokumentu (na przykład ważnej notatki dotyczącej systemu) wszystkim użytkownikom. Podobnie jest w przypadku dystrybutorów, na przykład dołączając pakiety oprogramowania dostarczają także pliki zakładek, które program kbookmarkmerger scala z listą zakładek użytkownika podczas instalacji pakietu. W ten sposób dokumentacja dostarczana razem z pakietem oprogramowania jest łatwo dostępna natychmiast po instalacji pakietu.

Jedynym parametrem wymaganym przez program kbookmarkmerger jest nazwa katalogu, który ma być przeszukany w poszukiwaniu plików zakładek. Wszystkie pliki w danym katalogu zostaną włączone do konfiguracji użytkownika. Pliki, które się tam znajdują powinny być poprawnymi plikami XBEL.

PRZYKŁADY

joe@hal9000:~
> kbookmarkmerger /usr/local/extra-bookmarks

Scala wszystkie pliki zakładek przechowywane w katalogu /usr/local/extra-bookmarks z listą zakładek użytkownika joe.

STANDARDY

m[blue]Specyfikacja XBELm[][2]

OGRANICZENIA

Przy określaniu, czy dany plik zakładek został już scalony z zakładkami użytkownika, czy nie, program kbookmarkmerger sprawdza nazwę pliku zakładek - zawartość nie jest w żadnym stopniu sprawdzana. Oznacza to, że zmiana pliku zakładek, który był już raz scalony z zakładkami użytkownika nie spowoduje ponownego jego dodania.

Pamiętaj także, że w przypadku, gdy użytkownik zmienia zakładkę, która była już scalona z jego konfiguracją, to pierwotny plik zakładki nie będzie modyfikowany.

AUTOR

Frerich Raabe <[email protected]>

AUTOR

Frerich Raabe <[email protected]>

Autor.

PRZYPISY

1.
Podręcznik Konquerora
help:/konqueror/index.html
2.
Specyfikacja XBEL
http://pyxml.sourceforge.net/topics/xbel/