kbdrate(8) ustawia częstość samopowtarzania i opóźnienia klawiatury

SKŁADNIA

kbdrate [-s] [-r częstość] [-d opóźnienie]

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

kbdrate służy do zmiany częstotliwości samopowtarzania i opóźnienia klawiatury. Opóźnienie jest ilością czasu, przez który klawisz musi być wciśnięty, nim zacznie się automatycznie powtarzać.

Użycie kbdrate bez opcji ustawi częstotliwość samopowtarzania na 10,9 znaków na sekundę (cps) a opóźnienie na 250 milisekund (ms) dla systemów opartych na procesorach Intela i M68K. Są to wartości domyślne IBM. Dla systemów SPARC-owych częstotliwość samopowtarzania zostanie ustawiona na 20 cps a opóźnienie na 200 ms.

OPCJE

-s
Cicho. Nie wypisuje żadnych komunikatów.
-r częstość
Zmienia częstość samopowtarzania na częstość cps. Dla systemów Intel-owskich dopuszczalny zakres mieści się w zakresie od 2.0 do 30.0 cps. Możliwe są tylko niektóre wartości, a program sam wybierze wartość najbliższą podanej. Możliwe wartości, w znakach na sekundę to: 2.0, 2.1, 2.3, 2.5, 2.7, 3.0, 3.3, 3.7, 4.0, 4.3, 4.6, 5.0, 5.5, 6.0, 6.7, 7.5, 8.0, 8.6, 9.2, 10.0, 10.9, 12.0, 13.3, 15.0, 16.0, 17.1, 18.5, 20.0, 21.8, 24.0, 26.7, 30.0. Dla systemów SPARC-owych dozwolone są wartości od 0 (brak powtarzania do 50 cps.
-d opóźnienie
Zmienia opóźnienie na opóźnienie milisekund. Dla systemów Intel-owskich dopuszczalny jest zakres od 250 do 1000 ms ze skokiem co 250ms. Dla systemów SPARC-owych możliwe są wartości pomiędzy 10 ms a 1440 ms, z 10 ms skokiem.
-V
Wypisuje numer wersji i kończy pracę.

BŁĘDY

Nie wszystkie klawiatury obsługują wszystkie częstości.

Nie wszystkie klawiatury mają takie samo odwzorowanie częstości.

Ustawianie częstości powtarzania nie działa na klawiaturze Gateway AnyKey. Jeli ktoś z tą klawiaturą wie jak ją programować, to niech wyśle wiadomość do [email protected].

Wszystko bardzo silnie zależy od architektury. Obecnie kbdrate najpierw próbuje użyć ioctl-i KDKBDREP i KIOCSRATE. (Pierwszy zazwyczaj działa na maszynach m68k, a drugi na SPARC-owych.) Gdy użycie tych ioctl-i się nie powiedzie zakłada, że klawiatura korzysta z interfejs opartego na portach I/O jak w i386.

PLIKI

/etc/rc.local
/dev/port
/dev/kbd

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 8 kbdrate

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.