issue.net(5) plik identyfikacyjny do sesji telnetowych

OPIS

Plik /etc/issue.net jest plikiem tekstowym, zawierającym wiadomość lub identyfikację systemu, wypisywaną przed komunikatem dotyczącym logowania do sesji telnetowej. Może zawierać różne sekwencje %-znak". Następujące sekwencje są obsługiwane przez telnetd

%t
- pokazuje bieżący tty
%h
pokazuje nazwę węzła systemu (FQDN)
%D
- pokazuje nazwę domeny NIS
%d
- pokazuje bieżący czas i datę
%s
- pokazuje nazwę systemu operacyjnego
%m
- pokazuje typ (sprzętowy) komputera
%r
- pokazuje wydanie systemu operacyjnego
%v
- pokazuje wersję systemu operacyjnego
%%
- pokazuje pojedynczy znak "%"

PLIKI

/etc/issue.net

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 0.17.24+0.1 oryginału.