iso_8859-1(7) zestaw znaków ISO 8859-1 zakodowany ósemkowo, dziesiętnie i

OPIS

Standard ISO 8859 zawiera kilka ośmiobitowych rozszerzeń zestawu znaków ASCII (znanego także jako ISO 646-IRV). Szczególnie ważny jest ISO 8859-1, "Alfabet łaciński nr 1", który został szeroko zaimplementowany i może być już uważany za następcę faktycznego standardu, jakim był ASCII.

ISO 8859-1 obsługuje następujące języki: afrykanerski, angielski, baskijski, kataloński, duński, faroeski, fiński, francuski, galicyjski, hiszpański, holenderski, irlandzki, islandzki, niemiecki, norweski, portugalski, szkocki, szwedzki i włoski.

Proszę zauważyć, że znaki zestawu ISO 8859-1 są jednocześnie pierwszymi 256 znakami ISO 10646 (Unicode).

Alfabety ISO 8859

Pełny zestaw alfabetów ISO 8859 obejmuje:
ISO 8859-1języki zachodnioeuropejskie (Latin-1)
ISO 8859-2języki środkowo- i wschodnioeuropejskie (Latin-2)
ISO 8859-3języki południowoeuropejskie i inne (Latin-3)
ISO 8859-4języki skandynawskie i bałtyckie (Latin-4)
ISO 8859-5łaciński/cyrylica
ISO 8859-6łaciński/arabski
ISO 8859-7łaciński/grecki
ISO 8859-8łaciński/hebrajski
ISO 8859-9Latin-1 zmodyfikowany dla tureckiego (Latin-5)
ISO 8859-10języki nordyckie, lapoński i eskimoski (Latin-6)
ISO 8859-11łaciński/tajlandzki
ISO 8859-13języki wybrzeża bałtyckiego (Latin-7)
ISO 8859-14celtycki (Latin-8)
ISO 8859-15języki zachodnioeuropejskie (Latin-9)
ISO 8859-16rumuński (Latin-10)

Znaki ISO 8859-1

Poniższa tabela zawiera te drukowalne znaki z ISO 8859-1 (Latin-1), które nie zostały wymienione na stronie podręcznika ascii(7).
ós.  dzies.  szes.  zn.  opis

240  160  A0  Â   NO-BREAK SPACE
241  161  A1  Â¡  INVERTED EXCLAMATION MARK
242  162  A2  Â¢  CENT SIGN
243  163  A3  Â£  POUND SIGN
244  164  A4  Â¤  CURRENCY SIGN
245  165  A5  Â¥  YEN SIGN
246  166  A6  Â¦  BROKEN BAR
247  167  A7  Â§  SECTION SIGN
250  168  A8  Â¨  DIAERESIS
251  169  A9  Â©  COPYRIGHT SIGN
252  170  AA  Âª  FEMININE ORDINAL INDICATOR
253  171  AB  Â«  LEFT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
254  172  AC  Â¬  NOT SIGN
255  173  AD  Â­  SOFT HYPHEN (łącznik przy przełamaniu wiersza) [1]
256  174  AE  Â®  REGISTERED SIGN
257  175  AF  Â¯  MACRON
260  176  B0  Â°  DEGREE SIGN
261  177  B1  Â±  PLUS-MINUS SIGN
262  178  B2  Â²  SUPERSCRIPT TWO
263  179  B3  Â³  SUPERSCRIPT THREE
264  180  B4  Â´  ACUTE ACCENT
265  181  B5  Âµ  MICRO SIGN
266  182  B6  Â¶  PILCROW SIGN
267  183  B7  Â·  MIDDLE DOT
270  184  B8  Â¸  CEDILLA
271  185  B9  Â¹  SUPERSCRIPT ONE
272  186  BA  Âº  MASCULINE ORDINAL INDICATOR
273  187  BB  Â»  RIGHT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
274  188  BC  Â¼  VULGAR FRACTION ONE QUARTER
275  189  BD  Â½  VULGAR FRACTION ONE HALF
276  190  BE  Â¾  VULGAR FRACTION THREE QUARTERS
277  191  BF  Â¿  INVERTED QUESTION MARK
300  192  C0  Ã€  LATIN CAPITAL LETTER A WITH GRAVE
301  193  C1  Ã  LATIN CAPITAL LETTER A WITH ACUTE
302  194  C2  Ã‚  LATIN CAPITAL LETTER A WITH CIRCUMFLEX
303  195  C3  Ãƒ  LATIN CAPITAL LETTER A WITH TILDE
304  196  C4  Ã„  LATIN CAPITAL LETTER A WITH DIAERESIS
305  197  C5  Ã…  LATIN CAPITAL LETTER A WITH RING ABOVE
306  198  C6  Ã†  LATIN CAPITAL LETTER AE
307  199  C7  Ã‡  LATIN CAPITAL LETTER C WITH CEDILLA
310  200  C8  Ãˆ  LATIN CAPITAL LETTER E WITH GRAVE
311  201  C9  Ã‰  LATIN CAPITAL LETTER E WITH ACUTE
312  202  CA  ÃŠ  LATIN CAPITAL LETTER E WITH CIRCUMFLEX
313  203  CB  Ã‹  LATIN CAPITAL LETTER E WITH DIAERESIS
314  204  CC  ÃŒ  LATIN CAPITAL LETTER I WITH GRAVE
315  205  CD  Ã  LATIN CAPITAL LETTER I WITH ACUTE
316  206  CE  ÃŽ  LATIN CAPITAL LETTER I WITH CIRCUMFLEX
317  207  CF  Ã  LATIN CAPITAL LETTER I WITH DIAERESIS
320  208  D0  Ã  LATIN CAPITAL LETTER ETH
321  209  D1  Ã‘  LATIN CAPITAL LETTER N WITH TILDE
322  210  D2  Ã’  LATIN CAPITAL LETTER O WITH GRAVE
323  211  D3  Ã“  LATIN CAPITAL LETTER O WITH ACUTE
324  212  D4  Ã”  LATIN CAPITAL LETTER O WITH CIRCUMFLEX
325  213  D5  Ã•  LATIN CAPITAL LETTER O WITH TILDE
326  214  D6  Ã–  LATIN CAPITAL LETTER O WITH DIAERESIS
327  215  D7  Ã—  MULTIPLICATION SIGN
330  216  D8  Ã˜  LATIN CAPITAL LETTER O WITH STROKE
331  217  D9  Ã™  LATIN CAPITAL LETTER U WITH GRAVE
332  218  DA  Ãš  LATIN CAPITAL LETTER U WITH ACUTE
333  219  DB  Ã›  LATIN CAPITAL LETTER U WITH CIRCUMFLEX
334  220  DC  Ãœ  LATIN CAPITAL LETTER U WITH DIAERESIS
335  221  DD  Ã  LATIN CAPITAL LETTER Y WITH ACUTE
336  222  DE  Ãž  LATIN CAPITAL LETTER THORN
337  223  DF  ÃŸ  LATIN SMALL LETTER SHARP S
340  224  E0  Ã   LATIN SMALL LETTER A WITH GRAVE
341  225  E1  Ã¡  LATIN SMALL LETTER A WITH ACUTE
342  226  E2  Ã¢  LATIN SMALL LETTER A WITH CIRCUMFLEX
343  227  E3  Ã£  LATIN SMALL LETTER A WITH TILDE
344  228  E4  Ã¤  LATIN SMALL LETTER A WITH DIAERESIS
345  229  E5  Ã¥  LATIN SMALL LETTER A WITH RING ABOVE
346  230  E6  Ã¦  LATIN SMALL LETTER AE
347  231  E7  Ã§  LATIN SMALL LETTER C WITH CEDILLA
350  232  E8  Ã¨  LATIN SMALL LETTER E WITH GRAVE
351  233  E9  Ã©  LATIN SMALL LETTER E WITH ACUTE
352  234  EA  Ãª  LATIN SMALL LETTER E WITH CIRCUMFLEX
353  235  EB  Ã«  LATIN SMALL LETTER E WITH DIAERESIS
354  236  EC  Ã¬  LATIN SMALL LETTER I WITH GRAVE
355  237  ED  Ã­  LATIN SMALL LETTER I WITH ACUTE
356  238  EE  Ã®  LATIN SMALL LETTER I WITH CIRCUMFLEX
357  239  EF  Ã¯  LATIN SMALL LETTER I WITH DIAERESIS
360  240  F0  Ã°  LATIN SMALL LETTER ETH
361  241  F1  Ã±  LATIN SMALL LETTER N WITH TILDE
362  242  F2  Ã²  LATIN SMALL LETTER O WITH GRAVE
363  243  F3  Ã³  LATIN SMALL LETTER O WITH ACUTE
364  244  F4  Ã´  LATIN SMALL LETTER O WITH CIRCUMFLEX
365  245  F5  Ãµ  LATIN SMALL LETTER O WITH TILDE
366  246  F6  Ã¶  LATIN SMALL LETTER O WITH DIAERESIS
367  247  F7  Ã·  DIVISION SIGN
370  248  F8  Ã¸  LATIN SMALL LETTER O WITH STROKE
371  249  F9  Ã¹  LATIN SMALL LETTER U WITH GRAVE
372  250  FA  Ãº  LATIN SMALL LETTER U WITH ACUTE
373  251  FB  Ã»  LATIN SMALL LETTER U WITH CIRCUMFLEX
374  252  FC  Ã¼  LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS
375  253  FD  Ã½  LATIN SMALL LETTER Y WITH ACUTE
376  254  FE  Ã¾  LATIN SMALL LETTER THORN
377  255  FF  Ã¿  LATIN SMALL LETTER Y WITH DIAERESIS
[1]
Zobacz groff_char(7) (soft hyphen) i standard ISO 8859-1 ("shy", punkt 6.3.3) lub odpowiednik z odpowiedniego ciała standaryzacyjnego w kraju użytkownika.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Uwaga! Znaki w powyższej tabeli są jedynie reprezentacją oryginalnego kodowania w UTF-8. Aby wyświetlić znaki w ISO 8859-1, proszę zapoznać się z angielską wersją niniejszej strony (man -L C iso_8859-1). Proszę pamiętać, że aby znaki zostały wówczas prawidłowo wyświetlone, konieczne jest ustawienie odpowiedniego kodowania.

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Gwidon S. Naskrent (PTM) <[email protected]>, Andrzej M. Krzysztofowicz (PTM) <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.