ipchains-restore(8) przywraca łańcuchy zapory ogniowej IP wczytane ze stdin

SKŁADNIA

ipchains-restore [ -f ] [ -v ]

OPIS

ipchains-restore przywraca (wczytuje) łańcuchy reguł zapory ogniowej IP korzystając ze standardowego wejścia.

OPCJE

Opcje rozpoznawane przez ipchains-restore to:
-f
czyści łańcuchy bez żądania potwierdzenia
-v
drukuje każdą regułę
-p
tworzy każdy łańcuch, do którego reguły się odwołują, a który jeszcze nie istnieje (użyteczne, jeżeli ipchains-save było użyte do zachowania pojedynczego łańcucha).

AUTOR

Paul ``Rusty'' Russell <[email protected]>

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika.